APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant chimist  în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate Rm. Vâlcea

391 0

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei interviu şi a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare și se va desfășura astfel:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.01.2021 ora 1500;
  • proba scrisă va avea loc în data de 15.01.2021 ora 0900 și se va desfășura la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
  • proba practică şi interviul vor  avea loc în data de 21.01.2021 ora 0900 și se vor desfăşura în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate  al societății APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr.23.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.01.2021 ora 1200, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *