Lansarea sesiunii 4 de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, SubMăsura 15.1

60 0

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenția de Plãți și Intervenție pentru Agriculturã (APIA) anunțã lansarea sesiunii 4 de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferentã Mãsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pãdurilor”, SubMãsura 15.1 „Plãți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Schema de ajutor de stat contribuie la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare ruralã „Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agriculturã și silviculturã”.

Alocarea financiarã pentru sesiunea 04/2021 este de  22.318.866 euro.

Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 01 martie – 17 mai 2021, ora 16:00, cu posibilitatea depunerii pânã în data de 11 iunie 2021, ora 16:00, cu aplicarea de penalitãți de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare de întârziere la sumele la care beneficiarul ar fi avut dreptul în cazul în care cererea ar fi fost depusã pânã în termenul de 17 mai.

Cererile de sprijin depuse în termenul menționat, pot fi modificate pânã la data de 31 mai 2021, cu posibilitatea depunerii pânã în data de 11 iunie 2021, ora 16:00, cu aplicarea de penalitãți de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare de întârziere la sumele la care beneficiarul ar fi avut dreptul în cazul în care modificarea ar fi fost depusã pânã în termenul de 31 mai.

Dupã avizarea dosarului tehnic de cãtre Garda Forestierã, solicitanții pot depune, la Centrele Județene APIA, cererile de sprijin însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Solicitantul sprijinului trebuie sã îndeplineascã condițiile prevãzute în schema de ajutor de stat și detaliate, atât în Ghidul Solicitantului, cât și în Procedura operaționalã privind primirea, administrarea și selecția cererilor de sprijin, documente care urmeazã a fi publicate pe site-ul APIA, secțiunea „Mãsuri de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Mãsuri delegate din PNDR”.

Selecția Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectueazã conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale nr. 362/2016, cu modificãrile și completãrile ulterioare si este publicat pe site-ul APIA.

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de cãtre Centrele Județene APIA ca urmare a publicãrii pe site–ul APIA a Raportului de selecție aprobat de cãtre directorul general al DGDR – AM PNDR.

 

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *