DISPOZIŢIA NR. 1079 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară 

243 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere că în data de 30 martie 2022 au fost lansate apelurile de proiecte în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, iar data de începere a depunerii proiectelor este 01.04.2022, abordarea fiind de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare județ;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4),  alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea 

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 01.04.2022, ora 8.45, în sala de ședință a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.  

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședință a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

       

                  

           PRIMAR,                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                             jurist Ion DIDOIU  

  

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 1079 DIN DATA DE 31.03.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A  ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 01.04.2022:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului ”Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot 3”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului ”Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot IV”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului ”Lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la blocul V1, strada General Magheru nr.1”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului ”Renovare Energetică a Colegiului Energetic din municipiul Râmnicu Vâlcea”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

            PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL,                              

          Mircia GUTĂU                                                                           Ion DIDOIU                                  

Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *