DISPOZIŢIA NR. 2188 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

341 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.07.2022, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

                                                                      

PRIMAR,                                                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                      SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                                          jurist Ion DIDOIU 

Râmnicu Vâlcea, 11.07.2022


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2188 DIN DATA DE 11.07.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.07.2022:

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentelor festive dedicate ”Zilei Imnului Național” 2022 și a bugetului estimat organizării acestora, în perioada 29 – 31 iulie 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  2. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din sesiunea 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  3. Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren de la Compania Națională de Căi ferate ”CFR” S.A.- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
  4. Proiect de hotărâre privind relocarea sediului Direcției de Evidență a Persoanelor și aprobarea încheierii contractului de comodat cu societatea River Plaza Mall SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 

PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                SECRETAR GENERAL,   

Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                                                Ion DIDOIU                                     

 

 

Întocmit Serv. APL,

                                                                                                              

Articole asemănătoare

Comunicat Mircia Gutău

Postat de - 22 august, 2020 0
FacebookTwitterPrin fluturaşii mizerabili cu care a inundat cutiile poştale ale locuitorilor din Râmnic, un contracandidat ce şi-a construit campania electorală…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *