DISPOZIŢIA NR. 57 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

162 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4),  alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 19.01.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

PRIMAR,                                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                                                                                                                              SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                   jurist Ion DIDOIU 

 

  


 

  ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 57 DIN DATA DE 18.01.2023

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 19.01.2023:

 

  1. Proiect de hotărâre privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în strada Carol I nr.19 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 293/10.10.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădiniței cu program prelungit Traian, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 298/10.10.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice în clădirea – Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a programului de funcționare a agenților economici din municipiul Râmnicu-Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 

 

 

PRIMAR,                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,                                      

Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                   Ion DIDOIU                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                         Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *