Viziunea și valorile PLUS

490 0

Întreaga societate trebuie să se mobilizeze în jurul unor reforme de reașezare a statului pe fundamente solide, cu idei și viziune din partea cetățenilor, prin consultări ample și dezbateri publice.
Pentru a pune în practică această viziune, PLUS așază oamenii în centrul unei societăți dezvoltate durabil, ce are la bază crearea de punți între cetățeni și comunități, rural și urban, tineri și vârstnici, cei plecați din țară și cei rămași aici, tradiții și noi tehnologii, trecut și viitor.
O viață de calitate este posibilă printr-un acces sporit și echitabil la educație, sănătate, cultură și natură.
O viață de calitate este esențială pentru a ne recăpăta încrederea în autorități și în cei din jur.
Acest lucru se bazează pe respectarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale, precum și pe o societate în care solidaritatea este o valoare intrinsecă.
O viață de calitate înseamnă funcționarea ireproșabilă a administrației și a instituțiilor publice, ce au în centru respectul față de cetățeni și drepturile lor.
Pentru noi, PLUS, libertatea este fundamentul pe care se construiește relația dintre cetățeni și stat.
Înțelegem și promovăm această valoare esențială ,atât în sensul garantării neamestecului statului în tot ceea ce ține de sfera privată, cât și în sensul asigurării oportunităților de manifestare a cetățenilor în sfera publică, îmbinând, astfel, dimensiunea politică a libertății cu aceea civică și socială.
Este necesar să adâncim procesul de valorizare a libertății ca model pentru conturarea unei Românii pe care o vom proiecta prin implicarea tuturor.
Dreptatea este definitorie pentru construcția corectă a ansamblului social al României posibile, este valoarea ce trebuie să fundamenteze toate deciziile și acțiunile.
Pentru noi, PLUS, raporturile dintre stat și cetățeni se află sub semnul dreptății și al egalității de șanse, fie că vorbim despre sfera economică, despre cea politică sau despre cea socială.
Egalitatea de șanse presupune egalitatea în fața legii, precum și garantarea libertăților sau posibilităților de realizare individuală, în funcție de capacitățile și meritele fiecăruia.
Dreptatea înseamnă că nimeni nu este mai presus de lege și că, în judecarea faptelor, instanțele trebuie să aplice deplina imparțialitate.
Pentru noi, PLUS, este drept ca generația activă a României să se raporteze cu deferență la cea a vârstnicilor și să acționeze pentru ca viitorul copiilor și tinerilor să nu fie în niciun fel alterat de deciziile prezentului.
O societate care se dezvoltă trebuie să știe să aibă grijă de toți aceia care sunt vulnerabili sau trăiesc în neajunsuri, în suferință.
Rupturile din societate au fost produse și întreținute de politici falimentare, noi nu credem în existența a două sau mai multe Românii.
Vom urmări antrenarea societății într-un proiect comun, iar noțiunea de solidaritate socială să fie înțeleasă nu din rațiuni caritabile sau de imagine, ci din perspectiva impactului direct pe care o încredere sporită îl poate avea asupra dezvoltării social-economice.
Ne dorim o societate bazată pe distribuirea dreaptă a resurselor publice, pe politici de incluziune a grupurilor defavorizate, pe încurajarea spiritului comunitar și pe cultivarea tuturor formelor de solidaritate socială.
Solidaritatea între generații ne obligă să fim atenți la ce primim moștenire de la părinții și bunicii noștri, la ce fel de societate lăsăm copiilor și nepoților noștri, astfel încât România de mâine să fie posibilă ca o țară demnă și integră.

Mihaela Iliescu
Biroul Filialei PLUS Vâlcea, Responsabil Comunicare
0736 017 187
mihaela.iliescu@ro.plus
Bulevardul Nicolae Bălcescu 5-6, Etaj 1, Râmnicu Vâlcea
www.ro.plus

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *