Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de  APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada  23 – 27 martie 2020

229 0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23 – 27 martie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Căzănești, Independenței, Buridava, Calea lui Traian și General Magheru.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Antim Ivireanu, Kalamata nr. 18, Aleea Primăverii nr. 4, Crișan nr. 12, Radu de la Afumați, Dem Teodorescu și Alexandru Budișteanu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au finalizat lucrările de extindere a rețelei de apă potabilă pe strada Dem Teodorescu;
  • s-au ridicat la cota carosabilului cutie protecție vană și hidrant pe străzile Kalamata nr. 18, Crișan, Radu de la Afumați, Ostroveni și Alexandru Budișteanu;
  • s-au igienizat perimetrele de la rezervoarele Cetățuie și Petrișor;
  • s-au igienizat perimetrele Stațiilor de pompare Ioana Radu, Aranghel, Fețeni 2, Prunului și Dealul Malului 1, 2,3;
  • s-au înlocuit mufe PVC Dn 160 pe strada Buda nr. 36A;
  • s-au verificat și curățat gurile de scurgere pe străzile Calea lui Traian, Carol I și Știrbei Vodă;
  • s-au verificat și curățat căminele de canalizare pe străzile Calea lui Traian, 1 Mai și Ostroveni;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Decebal – blocul D9, strada I. C. Brătianu – blocurile S1, C19, C20, C27, strada Calea lui Traian – blocurile 1, 3, 6 și S7/1 și strada Hidrocentralei – blocurile S3, S7 și H1.

19 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 19 de apometre, dintre care 17 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 7 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *