În atenția tinerilor din Râmnicu Vâlcea care folosesc petarde în această perioadă

45 0

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi modificată, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice după cum urmează:

 

Persoane juridice autorizate :

 1. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate;
 2. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele pirotehnice din categoria 1/F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;
 3. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3/F3 şi 4/F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Persoanele fizice

 1. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din categoriile 2-4, P.2 şi T.2 .
 2. pot detine si folosi articole pirotehnice din categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.

Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:

 1. a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
 2. b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
 3. c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
 4. d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 5. e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
 6. f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
 7. g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri. A. Infracţiuni

Art. 37 din Legea 126/1995 republicată şi cu modificările ulterioare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

 1. a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
 2. b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 3. c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni. B.Contravenţii Contravenţiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare.

Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100% .

Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr.61 din 1991 republicată.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *