DISPOZIŢIA NR. 9 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

174 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de    COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea                        nr. 34/2022;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 17.01.2022, ora 11.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian     nr. 138 B.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local și cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

 

                                                                       

PRIMAR,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                                                                   SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                       jurist Ion DIDOIU 


 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR.9 PRIMARULUI DIN DATA DE 13.01.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 17.01.2022:

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 208/19.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” – S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă mare” – punct Izlaz Goranu, Goranu, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea constituirii și recuperării cotei de participare a asociațiilor de proprietari la lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului anual al bugetului local pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  5. Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea municipiului, situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
  6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de serviciu situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea strada Nicolae Titulescu nr.11, bloc 85 bis, scara C, ap.2 și strada Republicii nr.40, bloc I9, scara B, ap.19 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.

 

 

PRIMAR,                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,                               

Mircia GUTĂU                                                                                                                     Ion DIDOIU                                     

 

Articole asemănătoare

Apel

Postat de - 2 iunie, 2022 0
FacebookTwitterÎntrucât am constat că în pofida dezminţirilor transmise la începutul lunii trecute, încă mai sunt ”binevoitori” care vehiculează, mai ales…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *