„Creștem cu energie oltenească!”

251 0

Sistemul de iluminat public, instituțiile de învățământ eficiente energetic și rețeaua urbană de drumuri reabilitată cresc calitatea vieții locuitorilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, la Călimănești, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

Călimănești, 26 aprilie 2023: Sub sloganul „Creștem cu energie oltenească!”, inițiativa Europa în regiunea mea, desfășurată, în comun, de către Comisia Europeană prin Direcția Generală de Politică Urbană și Regională și ADR Sud-Vest Oltenia, se derulează în Regiunea Oltenia, în perioada 26 aprilie – 26 mai 2023. Europa în regiunea mea își propune să informeze locuitorii zonei despre transformarea semnificativă și beneficiile conexe, posibile cu sprijinul eforturilor comune ale Uniunii Europene și ADR Sud-Vest Oltenia. Vor fi puse în evidență realizări tangibile care influențează pozitiv comunitățile din Călimănești și din jurul orașului, precum: creșterea eficienței energetice a iluminatului public și a instituțiilor de învățământ, infrastructura stradală modernizată, în vederea creșterii confortului și siguranței locuitorilor. Campania implică și comunitățile locale, în jurul activităților interactive organizate cu acest prilej.

Campania „Creștem cu energie oltenească!” a fost lansată printr-un eveniment de presă organizat în data de 26 aprilie, la Grădinița cu program prelungit nr. 1 din Călimănești, în prezența reprezentanților Centrului Europe Direct Râmnicu Vâlcea, ai ADR Sud-Vest Oltenia, ai administrației locale a județului Vâlcea și ai municipiului Călimănești.

Activități interactive și întâlnire cu personalități locale, pentru comunitate

Odată cu lansarea campaniei, a fost programat un eveniment interactiv pentru copiii de la Grădinița nr. 1 din Calimănești, care au învățat de la politiștii locali reguli de siguranță rutieră și de circulație pentru pietoni, asistând și la demonstrații practice, adecvate vârstei lor.

Un alt eveniment interactiv, programat pe 2 mai, va permite o întâlnire a elevilor de la Școala Gimnazială Jiblea Veche cu actrița Adela Popescu. Elevii vor fi invitați să-și imagineze orașul lor natal ca fiind locul în care visele lor pot deveni realitate și, împreună, vor crea Panoul Pasiunii, reunind dorințe și vise pentru viitor.

Maestrul Florin Zamfirescu, născut la Călimăneşti, va participa şi el în campania Europa în regiunea mea sub forma unei plimbări prin oraş. Cu acest prilej el va trece în revistă, în dialog cu fiica sa, actriţa Ștefana Samfira, câteva dintre reperele locale, împărtăşind, totodată, amintirile lui despre Călimăneștiul copilăriei și adolescenței sale. O mărturie pentru viitor, în cadrul unui reportaj dedicat care va fi difuzat la TVR Craiova.

Eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 1 și a Școlii Gimnaziale Jiblea Veche a adus beneficii semnificative preșcolarilor și elevilor din Călimănești, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de învățare și la protejarea mediului înconjurător

Grădinița, care găzduiește 120 de preșcolari și 12 cadre didactice, a beneficiat de ample lucrări de modernizare care au vizat îmbunătățirea confortului termic, reducerea consumului anual de energie electrică, reducerea costurilor de întreținere a clădirii, dar și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Modernizarea a presupus lucrări de izolare termică a pereților exteriori, a ferestrelor și ușilor, înlocuirea instalațiilor sanitare și termice, repararea elementelor constructive ale fațadei, eliminarea infiltrațiilor la infrastructura clădirii prin refacerea hidroizolației.

Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Școala Gimnazială Jiblea Veche este acum mai eficientă din punct de vedere energetic, generând economii, iar peste 170 de elevi și 25 cadre didactice beneficiază de condiții de învățare într-un mediu mai sănătos, obținând astfel productivitate școlară pe termen lung. Pe lângă ample lucrări efectuate pentru repararea și izolarea clădirii, au fost instalate corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată de viață mare.

Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat în orașul Călimănești

Modernizarea sistemului de iluminat public din orașul Călimănești a fost realizată prin instalarea de corpuri de iluminat cu surse LED și utilizarea de surse de energie regenerabilă, cum ar fi panourile fotovoltaice. Investitia efectuată a urmărit creșterea eficienței energetice a sistemului, precum și reducerea consumului de energie electrică, generând economii la bugetul local. A fost extinsă rețeaua de iluminat în zonele cu deficiențe și a fost refăcut un tronson de rețea, a fost implementat un sistem de telegestiune care asigură optimizarea consumului și controlul întregului sistem, permițând accesul în timp real la parametrii de funcționare ai rețelei. În total, au fost iluminați peste 51 de km de drumuri publice, au fost montați 238 de stâlpi de diferite tipuri și au fost instalate 1638 de corpuri de iluminat cu surse LED. Proiectul este foarte important pentru creșterea siguranței în trafic și a cetățenilor, contribuind la reducerea infracționalității.

Reabilitarea infrastructurii rutiere a stațiunii Călimănești-Căciulata

Ca rezultat al investițiilor europene, cei aproximativ 8.000 de locuitori ai orașului Călimănești beneficiază de o infrastructură stradală și de trotuare reabilitate, sigure din punct de vedere al circulației rutiere și oferind confort pietonilor. Un număr de 34 de străzi, precum și trotuarele a 2 străzi din stațiunea Călimănești-Căciulata au fost modernizate, prin lucrări de asfaltare, amenajare și execuție de rigole pentru preluarea apei pluviale. Noua infrastructură rutieră, cu o lungime totală de 16.152 km și o suprafață de 120.421 mp, asigură acum premisele necesare pentru dezvoltarea zonei. O suprafață carosabilă de calitate contribuie la creșterea siguranței pe șosele. În același timp, sporește confortul șoferilor și reduce timpul petrecut de aceștia în trafic. Cu o circulație rutieră mai eficientă, scade inclusiv timpul de intervenție al salvatorilor (ambulanță, poliție, pompieri).

Campania Europa în regiunea mea se adresează cetățenilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia, care include 5 județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Campania se desfășoară prin intermediul canalelor media și social media, panotaj, alte instrumente specifice de comunicare. Prezența presei la diferitele activări locale din Europa din regiunea mea de-a lungul lunii este, de asemenea, binevenită la cerere.

Europa în regiunea mea este o inițiativă comună de comunicare, ce aduce în prim-plan acțiunile UE pentru regiunile din întreaga Europă. Împreună cu regiunile partenere și cu proiectele finanțate de UE, creăm instrumente și oportunități de dialog cu cetățenii, pentru a ilustra prin exemple concrete eforturile de cofinanțare din partea UE și a regiunilor.

Europa în regiunea mea se referă, de asemenea, la crearea de parteneriate cu diverse regiuni, pentru a desfășura campanii regionale cu o tentă ultra-locală și cu voie bună, propunând experiențe și activități conviviale în locuri populare care fac parte din identitatea regională. Din 2018, peste 60 de astfel de inițiative au fost organizate în 12 țări: Austria, Bulgaria, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, România, Suedia și Țările de Jos.

Campania de comunicare Europa în regiunea mea pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia este a patra acțiune de acest fel derulată de către Uniunea Europeană în România, continuând inițiativele similare deja implementate în Regiunea Nord-Vest, în noiembrie 2021, Regiunea Centru, în iunie 2022, și Regiunea Nord-Est, în octombrie 2022.

Pentru mai multe detalii despre Regiunea Sud-Vest Oltenia și Europe in my region:

 1. Regiunea Sud-Vest Oltenia: REGIUNEA Sud-Vest – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (www.adroltenia.ro)
 2. Campaniile regionale Europe in my  region:  https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/euinmyregion_en Inforegio – #EUinmyregion (europa.eu)

Campania de comunicare Europa in regiunea mea Sud-Vest Oltenia: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/campaigns/euinmyregion/regional-campaigns/RO04_ro


1.Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program prelungit, nr.1, Călimănești (125274)

Valoare totală: 1.375.673,82 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR: 1.169.322,77 lei

Localizarea proiectului: Călimănești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28 (teren în suprafață de 1.790 mp și clădire în suprafață construită la sol de 358 mp, suprafață construită desfășurată de 790 mp).

Proiectul a avut ca scop creșterea eficienței energetice a grădiniței și, implicit, scăderea consumului anual de energie primară.

 

Obiective specifice:

 • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este de 71,84 tone de CO2.
 • Scaderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) total este de 484,27 kWh/m2/an, din care: pentru încălzire/răcire este de 258,71 kWh/m2/an.

Astfel, au fost realizate lucrări pentru:

 • izolarea termică a pereților exteriori;
 • izolarea termică a ferestrelor și ușilor – montarea de tâmplărie din aluminiu cu geam securizat, performantă energetic;
 • izolarea termică a planșeului peste subsol și a planșeului peste ultimul nivel;
 • înlocuirea totală a instalațiilor sanitare și termice;
 • repararea elementelor constructive ale fațadei care prezintă un potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 • refacerea finisajelor interioare din zonele de intervenție;
 • desfacerea și refacerea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii prin refacerea hidroizolației.
 • Grupul ţintă: 120 de preșcolari și 12 cadre didactice.

2.Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Jiblea Veche – Călimănești (124995)

Valoare totală: 3.125.269,50 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR: 2.642.248,7 lei

Scopul acestui proiect îl reprezintă creșterea eficienței energetice prin izolarea termică a clădirii Școlii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimănești.

Obiectiv general: Reducerea costurilor aferente întreținerii clădirii din punct de vedere al eficienței energetice, precum și oferirea unui confort termic optim desfășurării procesului de învățământ.

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea capacității de izolare termică a pereților exteriori ai clădirii.
 • Eliminarea problemelor legate de gradul avansat de degradare a acoperișului și a tâmplăriei exterioare și interioare.
 • Îmbunătățirea confortului termic în interiorul clădirii.
 • Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii.
 • Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz.
 • Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii.
 • Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie.
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

 • Modernizare străzi pe raza stațiunii Călimănești-Căciulata – asfaltare, amenajare trotuare, execuție rigole de preluare ape pluviale (118784)

Valoare totală: 20.192.901,62 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR: 16.840.325,36 lei

Proiectul a avut ca scop modernizarea unui număr de 34 de străzi (din care una inclusiv trotuare) și reabilitarea exclusiv a trotuarelor de pe 2 străzi.

 

Locația de implementare a proiectului – străzile: C-tin. Brâncoveanu, Drumul Vechi, Mihai Viteazu, Crișan, Cloșca, T. Vladimirescu, Șerban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, Nicolae Bălcescu, Reconstrucției, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General Magheru, Al. Vlahuță, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, Oltului, Preot Dumitru Sandu, Popa Șapcă, Ghe. Doja, Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creangă, Câmpului, Plutelor, Merilor, Ana Ipătescu, Neagoe Basarab, C. Dobrogeanu Gherea, Horia, Aurel Vlaicu.

Obiectivul general al proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere, asigurându-se astfel premisele necesare pentru dezvoltarea zonei și creșterea numărului mediu de salariați.

Obiectiv specific: Modernizarea infrastructurii rutiere (străzi + trotuare) pe o lungime totală de 16,152 km și o suprafață de 120.421 mp.

Grupul țintă al proiectului: Locuitorii orașului Călimănești (aproximativ 8 mii de persoane) care beneficiază, ca urmare a implementării acestuia, de infrastructură rutieră modernizată, sigură din punct de vedere al circulației rutiere, și de trotuare modernizate.

IV.Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în orașul Călimănești,  județul Vâlcea (125420)

Valoare totală: 11.471.433,70 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR: 9.750.718,64 lei

Localizare proiect – străzile: Calea lui Traian, nr. 8A (Seaca), Calea lui Traian (Tronson 1), Calea lui Traian (Tronson 2), Calea lui Traian (Tronson 3), La Bisericești, Anton Pann, Cloșca, Tudor Vladimirescu, Calea lui Traian, nr. 212A (Teaua), Calea lui Traian, nr. 449A (Ploscaru), Calea lui Traian, nr. 750A (Pavilion), Calea lui Traian, nr. 810A (Bl. Căciulata), Calea lui Traian, nr. 890A (Piața Căciulata), Calea lui Traian, nr. 914A (Cozia), Calea lui Traian nr. 306.

Investiția are ca rezultat creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat, datorită utilizării surselor de energie regenerabilă și corpurilor de iluminat cu LED instalate prin proiect, ceea ce va conduce automat la scăderea consumului de energie electrică, generând economii substanțiale la bugetul local.

Prin proiect s-a urmărit, astfel, realizarea unui sistem de iluminat public la standarde europene, prin modernizarea sistemului existent. Lucrările au constat în înlocuirea vechilor corpuri de iluminat cu unele tip LED, extinderea rețelei în zonele unde iluminatul este deficitar, precum și refacerea unui tronson de rețea de pe strada Calea lui Traian (drumul european E81). De asemenea, trecerile de pietoni și curțile interioare ale blocurilor au fost iluminate cu sisteme cu alimentare bazată pe panouri fotovoltaice.

Optimizarea consumului și controlul sistemului de iluminat public vor fi realizate prin implementarea unui sistem de telegestiune (sistem inteligent de comandă și diagnoză) care permite accesul în timp real la parametrii de funcționare ai rețelei (starea instalației, starea aparatelor de iluminat etc.).

În total, au fost iluminați 51 km de drumuri publice, montați 238 de stâlpi de diferite tipuri, dintre care 25 cu panouri fotovoltaice (pentru noul tronson, curțile interioare ale blocurilor și trecerile de pietoni), și instalate 1.638 de corpuri de iluminat cu surse LED.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *