Informare Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

206 0

O nouă reuniune a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă: se suspendă, parţial şi temporar, activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni, iar scările de bloc vor fi dotate cu covoraşe speciale cu dezinfectant

 

Luni după-amiaza s-a derulat o nouă şedinţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea, în urma căreia s-au emis unele dispoziţii în contextul celor mai recente evoluţii ale epidemiei de coronavirus.

Primul articol al Hotărârii nr. 6/30.03.2020 vizează Căminul pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni, a cărui activitate se suspendă parţial, pe perioada instituirii stării de urgenţă. Măsura a fost luată pentru protecţia celor 72 de seniori aflaţi aici în contextul în care media lor de vârsta este de 85 de ani, ceea ce îi face să fie extrem de vulnerabili – conform tuturor statisticilor de la nivel mondial – în faţa epidemiei de coronavirus. S-a concluzionat că, oricât de drastice ar fi măsurile de protecţie luate de către personalul medical şi administrativ al Centrului la intrarea în instituţie (venind de la domiciliile proprii, unii folosind mijloace de transport în comun), există un risc de contaminare, ceea ce ar putea duce – aşa cum au fost numeroase cazuri în Spania, Polonia, Japonia, Statele Unite etc. – la tragedii soldate cu zeci de decese. Hotărârea CLSU mai stabileşte că pentru persoanele vârstnice ai căror aparţinători se află în imposibilitatea certă şi dovedită de a le prelua pentru această perioadă, se asigură în continuare toate serviciile specifice Căminului pentru Persoane Vârstnice, cu măsuri stricte de respectare a metodologiei medicale şi a condiţiilor de distanţare socială.

Al doilea domeniu acoperit de HCLSU nr. 6/30.03.2020 mai stabileşte, în consecinţa art. 6 din Ordonanţa Militară nr. 4/29.03.2020, montarea la toate scările celor aproximativ 800 de blocuri din municipiu a unor preşuri absorbante pentru care se va asigura şi soluţia dezinfectantă cu care acestea să fie îmbibate; covoraşele vor fi predate reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari, care vor avea şi responsabilitatea folosirii substanţelor dezinfectante, iar Pieţe Prest SA va avea în sarcină dezinfectarea periodică a scărilor interioare, a lifturilor şi a altor spaţii comune de la blocurile din municipiu.

HOTĂRÂREA NR.6

 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă online, la data de                      30 martie 2020, ora 16.00, la care participă 22 de membri din totalul de 31, în baza convocării nr.12712 din 30.03.2020;

Având în vedere:

-Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

-Ordonanţele Militare nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4 din anul 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Ordinul nr.313/26.02.2020 al Ministerului Sănătăţii pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infectarea cu COVID -19 şi stabilirea unor măsuri în vedrea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei;

În aplicarea Hotărârilor Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi Hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;

Tinând seama de prevederile Hotărârilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.14/24.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru evaluarea situaţiei epidemiologice şi a măsurilor dispuse precum şi pentru propunerea adoptării extinderii măsurilor de combatere a noului Coronavirus;

În temeiul prevederilor art.156, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din  3 iulie 2019 privind Codul administrativ şi ale art.11, lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

Întrunind votul unanim al membrilor prezenţi la şedinţă,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se suspendă parţial activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice, pe toată durata menţinerii stării de urgenţă şi a restricţiilor de circulaţie, având în vedere că persoanele aflate în îngrijire (peste 85 de ani) sunt vulnerabile la contactarea şi dezvoltarea virusului COVID 2019. Ţinând seama că la momentul actual sunt 72 de persoane în îngrijire, se va acorda timpul necesar aparţinătorilor pentru preluarea persoanelor internate pe perioada stării de urgenţă. De asemenea, se vor suspenda plăţile pe perioada externării.

(2) Pentru persoanele vârstnice, ai căror aparţinători se află în imposibilitatea certă şi dovedită de a le prelua pentru această perioadă, se asigură în continuare toate serviciile specifice Căminului pentru Persoane Vârstnice, cu măsuri stricte de respectare a metodologiei medicale şi a condiţiilor de distanţare socială.

(3) În situaţia prelungirii stării de urgenţă şi a restricţiilor de circulaţie se va prelungi şi măsura suspendării parţiale a activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice.

Art.2. (1) Se completează art.2, alin.(1) din Hotărârea nr.5 din 27.03.2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în sensul asigurării montării de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe situate pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, se vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune.

(2) Celelalte prevederi ale art.2 rămân valabile în continuare, urmând ca activităţile cumulate să se desfăşoare cu regularitate.

(3) Dispozitivele cu soluţii dezinfectante vor fi de tip preş absorbant şi vor fi predate în custodie prin intermediul Asociaţiilor de Proprietari, urmând ca locatarii să răspundă pentru integritatea lor.

(4) Aceste dispozitive vor fi montate prin grija reprezentanţilor autorităţii administratiei publice locale, care vor preda şi substanţele dezinfectante necesare reîmprospătării acestor dispozitive de tip preş ori de câte ori va fi nevoie.

Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 31.03.2020.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor, instituţiilor publice şi societăţilor din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi autorităţilor de ordine publică care acţionează pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

 

 

 

PREŞEDINTE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,

 

PRIMAR

Mircia GUTĂU

 

 

                                                            Membru CLSU,

SECRETAR GENERAL

Ion DIDOIU

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *