DISPOZIŢIA NR. 1376 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

56 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4),  alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 06.05.2022, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                     SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                            jurist Ion DIDOIU 

 

 


 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 1376 DIN DATA DE 05.05..2022

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 06.05.2022:

  

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
  2. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul local a unor cheltuieli necesare lucrărilor de intervenție la blocul C32, aleea Panseluțelor nr.1, afectat de incendiul produs în data de 26.04.2022, pentru punerea în siguranță a blocului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
  3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor afectate de incendiul din data de 26.04.2022, produs la mansarda blocului de locuințe C32, aleea Panseluțelor nr.1, pentru depășirea situației de dificultate temporară în care acestea se află – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
  4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul ”Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și 4.
  5. Proiect de hotărâre privind înființarea unității de învățământ cu personalitate juridică ”Creșa Râmnicu Vâlcea” în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.

 

 

            PRIMAR,                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,

          Mircia GUTĂU                                                                                                                                       Ion DIDOIU                                     

Întocmit Serv. APL,

                                                                                                              

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *