Luna Mai este luna promovării economiei sociale

142 0

Comunicat de presă

Luna Mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării, la nivel național, a unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

Creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale, sector reglementat de Legea nr. 219/2015.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general:

 • producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
 • promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
 • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Principiile pe care se bazează economia socială sunt:

 • prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
 • solidaritate și responsabilitate colectivă;
 • convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
 • caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățile publice;
 • alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivăți sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

 

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin agențiile județene, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

Dinamica sectorului de economie socială, conform Registrului Unic de evidență al întreprinderilor sociale (RUEIS) publicat, în formă actualizată, se regăsește pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro/Registre).

Pentru o mai bună înțelegere a felului în care funcționează structurile de economie socială puteți consulta informațiile de pe site-ul ANOFM, din cadrul secțiunii “Persoane juridice/Economie socială”.

Lista persoanelor responsabile la nivel județean de economia socială și datele de contact sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro, în cadrul secțiunii “Persoane juridice/Economie socială/ Atestarea intreprinderilor sociale, certificarea intreprinderilor sociale de insertie si marca sociala”.

În anul 2021, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea a monitorizat cele 59 întreprinderi sociale atestate (diferența până la 66 au acreditarea suspendată, au atestatele retrase, iar o firmă se află în curs de dizolvare). De asemenea,  am eliberat un certificat de  întreprindere socială de inserție.

Situația întreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă de la AJOFM Vâlcea se regăsește în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale (RUEIS), publicat la adresa:

https://www.anofm.ro/AJOFM Valcea/Acasa/Registre/Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul instituţiilor subordonate, derulează acţiuni la nivel naţional în vederea creșterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor din societate.

Comunicare AJOFM Vâlcea

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *