Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada  17 – 23 octombrie 2020

400 0

 INFORMARE DE PRESĂ

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 24 – 30 octombrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

 AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Copăcelu, Măceșului, Ogorului, Eftimeștilor și Râureni.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Alunului, Măceșului și Copăcelu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistență tehnică pe strada Drumul Gării;
  • s-au finalizat lucrările de înlocuire tronson rețea de canalizare menajeră pe strada Mihai Viteazu;
  • s-au început lucrările de execuție rețea canalizare nouă pe strada Dacia;
  • s-au finalizat lucrările de extindere rețea de canalizare și se continuă cu execuția racordurilor de canalizare pe strada Intrarea Grigore Râmniceanu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Calea lui Traian;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A27/I, A27/II și A27/III, strada I. L. Caragiale – A28/I, strada Marin Preda – A28/II, strada Kalamata, strada Săliștea Nouă, strada Calea lui Traian – blocul S33/I, S33/II și S33/III, strada General Magheru – blocurile E și J, strada Știrbei Vodă – blocul P1, strada Buna Vestire, strada Matei Basarab, strada Jiului, strada Antim Ivireanu, strada Digului, strada Decebal – blocul F2, strada C-tin Brâncuși – blocul I2, strada Ferdinand – blocul O8, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada Mihai Eminescu – blocurile B12 și C11, strada Aleea Panseluțelor – blocul C28, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocul S2.

7 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 7 de apometre, dintre care 2 verificate și înlocuite și 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *