Proiecte PNRR – Primaria Brezoi

589 0

Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Proiectul cu titlul „ELABORAREA/ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A DOCUMENTATIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE PLANIFICARE URBANA”, implementat de orașul Brezoi, conform contractului de finanțare nr.130943/21.11.2022, finanțat în cadrul Componentei 10 – Fondul Local; I.4 – Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana; Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1 se derulează în perioada cuprinsă între 29.12.2022 și 29.12.2024.

Obiectivul proiectului il reprezinta eficientizarea procesului de autorizare a construcțiilor și de a oferi

mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind

mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului sunt următoarele:

 • Revizuire 1 Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD);
 • Elaborare/actualizare 1 PUG – Orase;

Componenta 1 a fost deja finalizata si receptionata.

 

Actualizarea PUG si PMUD ofera un sistem de gestionare a aspectelor urbanistice, bazat pe o strategie si o viziune pentru viitor, care ofera cetatenilor atat transparenta in ce priveste procedurile pentru autorizare, cat si accesibilitate si functionalitati in punctele modale ale orasului.

 

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

 

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 465.712,03 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 74.357,38 lei.

 


Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Proiectul cu titlul „IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CRESTEREA CALITATII VIETII CETATENILOR PRIN DIGITALIZARE este implementat de orașul Brezoi, conform contractului de finanțare nr.145431/21.12.2022, finanțat în cadrul Componentei 10 – Fondul Local; I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1.

 

Proiectul se derulează în perioada cuprinsă între 30.12.2022 și 30.12.2024.

 

Obiectivul proiectului:

Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.

 

 • Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:
 • Reducerea timpilor si numarului de deplasari necesare pentru solutionarea solicitarilor si obtinerea de catre cetateni a serviciilor furnizate de APL;
 • Furnizarea de servicii rapide si de calitate cetatenilor, atat celor rezidenti in comunitatea locala, cat si celor din diaspora;
 • Sporirea nivelului de interactiune intre APL si cetateni, precum si a nivelului de eficienta a acestei interactiuni;
 • Imbunatatirea proceselor si trasabilizarea facila a acestora;
 • Fluidizarea proceselor interne ale primariei;
 • Posibilitatea verificarii in timp real a status-urilor solicitarilor;
 • Monitorizarea activitatii personalului din primarie;
 • Urgentarea identificarii disfunctionalitatilor si remedierea acestora;
 • Notificari in timp real privitoare la termene limita de respectat de catre cetateni, conform legii, in raport cu APL;
 • Eliminarea riscurilor de deterioare a documentelor prin arhivare digitala;
 • Digitalizarea cartografica a obiectivelor de interes public.

 

Proiectul se afla in etapa de finalizare a fazei de proiectare, iar realizarea acestuia va contribui la accesibilitatea egala serviciilor APL pentru locuitorii orasului Brezoi, respectiv pentru cei din localitatile componente ale UAT.

 

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

 

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2.929.006,50 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 467.656,50 lei.


Comunicat de presă

PROIECT „Extindere Traseu Piste pentru Biciclete”

 

În cadrul contractului de finanțare pentru proiectul „Extindere Traseu Piste pentru Biciclete”, implementat conform contractului de finanțare nr. 144082, finanțat în cadrul apelului Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 1O – Fondul Local, investitia C10-11.3/ investitia C10-11.4, s-au finalizat deja etapele de Studiu de fezabilitate si Proiectare tehnica pentru prima componenta, cea destinata extinderii infrastructurii pentru deplasari nemotorizate, derulandu-se totodata etapa Studiului de fezabilitate pentru componenta „puncte de reincarcare vehicule electrice”.

Statiile de incarcare finantate prin proiect sunt in numar de 6, dintre care jumatate sunt statii de incarcare rapida.

 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni, la care se adaugă menținerea investiției și a beneficiilor acesteia pe o perioadă de minimum 5 ani.

 

Obiectivul proiectului: Asigurarea unei infrastructuri de transport adaptată condiţiilor actuale.

 

Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului sunt următoarele:

■ diminuarea utilizarii autoturismelor personale;

■ adaptarea infrastructurii de transport verde, astfel încât aceasta să devină o alternativă viabilă, comodă, la îndemâna oricărui cetăţean;

■ sporirea adaptabilităţii la condiţiile de trafic;

■ diminuarea tipurilor si cantitatilor de noxe emanate;

■ sporirea confortului în timpul deplasărilor;

■ reducerea timpilor de deplasare;

■ protecţia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populaţiei;

■ reducerea impactului asupra factorilor de mediu.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.393.509,75 lei, din care finantare nerambursabila 4.393.509,75 lei.


Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Orașul Brezoi informează privind derularea proiectului cu titlul „EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA PRIMARA (CLASELE I-IV) ORAS BREZOI, JUDETUL VALCEA, STR. PANDURILOR, NR. 4”, implementat conform contractului de finanțare nr.8613/21.01.2023, finanțat în cadrul Componentei 10 – Fondul Local; I.3 – Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale; Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.

 

Proiectul se derulează în perioada cuprinsă între 21.01.2023 și 21.07.2024.

 

Obiectivul proiectului il reprezinta renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local.

 

Rezultatele atinse in urma implementarii proiectului sunt următoarele:

 • modernizarea si reabilitarea cladirii pentru a raspunde cerintelor legislative si reglementarilor tehnice valabile la acest moment, precum si cresterea performantei energetice a cladirii
 • reducerea cu 30% a necesarului de energie primară

 

Etapa de executie este finalizata, lucrarile fiind receptionate in luna februarie 2024. In urma lucrarilor de renovare, elevii scolii si cadrele didactice isi desfasoara activitatea intr-un mediu propice, confortabil si sigur,  care le sustine un parcurs educational de succes.

 

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

 

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1.061.940,60 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 169.553,54 lei.


Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

 

Orașul Brezoi va avea un centru integrat de colectare a deşeurilor prin aport voluntar, prin intermediul proiectului Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Brezoi. Contractul de finantare nr. C3I1A0122000083 a demarat in 10.02.2023 si este derulat de UAT Oras Brezoi în cadrul componentei 3 – Managementul Deșeurilor, a PNRR.

Proiectul va fi finalizat pana la 30.09.2024, Valoarea totală a finanțării nerambursabile fiind de 3.830.914,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 727.873,66 lei.

Proiectul a finalizat faza de proiectare și se află ȋn etapa licitației pentru execuția de lucrări, urmând ca acestea să fie demarate ȋn luna august 2024.

Înființarea centrului de colectare prin aport voluntar va genera o serie de beneficii. Printre acestea amintim reducerea  cantității de deșeuri depozitate ilegal. Cetățenii vor avea posibiliteatea de a se debarasa de deșeurile voluminoase sau periculoase, ce nu pot fi colectate prin sistemul obișnuit. De asemenea, creșterea ratei de reciclare prin gestionarea eficientă a deșeurilor și reducerea cantității de deșeuri depozitate în gropile de gunoi.Va avea și un impact pozitiv semnificativ asupra mediului.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.830.914,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 727.873,66 lei


Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

C15 – Educație       

“Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar Liceul Gheorghe Surdu, Oraș Brezoi, Județul Vâlcea”                                                    

 

          Beneficiar: ORAȘ BREZOI

   Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Obiective specifice:

 1. Asigurarea cadrului juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ:
 • Înființarea unul laborator de informatică la Școala Primară nr. 1;
 • Dotare cu echipamente TIC săli de clase existente – 20 săli de clasă
 1. Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice, respectiv, dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli:
  • Dotarea cu mobilier și materiale didactice săli de clase existente – 26 săli  – Liceul „GHEORGHE SURDU”, ORAȘ BREZOI, JUDEȚUL VÂLCEA si unitatile arondate : Școala Gimnazială, sat Valea lui Stan;  Școala Primară nr.1, Brezoi; Grădinița cu Program Normal, Brezoi; Grădinița cu Program Normal, sat Valea lui Stan.
  • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipament digital cabinete școlare – 1 Cabinet didactic, 1 cabinet de consiliere și asistență psihopedagogica si 1 sala de sport.
  • Dotarile se afla in procedura de licitatie, vor fi achizitionate pana la 1 august pentru ca, la debutul noului an scolar 2024-2025, elevii si cadrele didactice sa poata dispune de o echipare ce sustine performanta in invatamant.

 

Valoarea totală a proiectului: 1.393.130,86 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 02.08.2023 – 31.12.2024

Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-4627

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației  – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) – finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.


Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

 • Denumirea proiectului de investiție: „Înființarea și Funcționarea unui Centru Comunitar Integrat ȋn orașul Brezoi”
 • Contract de finanțare nr. 1068/151/CCI/20.12.2023, finanțat în cadrul Componentei – 12. Sănătate I1.4: Centre Comunitare Integrate.

 

 • Titlu apel: PNRR/2022/C12/MS/I1.4

 

 • Denumirea beneficiarului: Oraş Brezoi

 

 • Obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală din Regiunea Sud – Vest Oltenia în vederea ridicării acestora la standarde europene şi asigurării unui acces egal al tuturor cetăţenilor la serviciile de sănătate.

Obiectiv specific: Renovarea, modernizarea şi dotarea clădirii în vederea ȋnființării Centrului Comunitar

Integrat Brezoi, pentru furnizarea de servicii medico-sociale de calitate

 • Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 832.049,30 lei, din care valoare TVA aferenta

cheltuielilor eligibile în valoare de 132.848,21 lei.

 

 • Proiectul se derulează în perioada cuprinsă între 28.12.2023 – 01.05.2025, aflandu-se actualmente in faza de proiectare.

 

Aceste obiective vor fi atinse prin:

 • Creşterea accesului la serviciile de sănătate și eficientizarea acestora prin degrevarea ambulatoriului cu 5% până la sfârşitul perioadei de implementare;
 • Creşterea suprafeţei facilităților medicale din Brezoi cu min. 110 mp;
 • Creşterea eficienţei energetice a clădirii cu cel puţin 45%;
 • 2 locuri de muncă nou create pentru pentru avizarea și funcționarea centrului comunitar integrat:
 • un asistent medical comunitar;
 • un asistent social.


Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

 • Numele proiectului de investiție: “REABILITARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE PUBLICA STRADA

FABRICII, NR. 2, ORAS BREZOI, JUD. VALCEA”

 

 • Contract de finanțare nr. 17258/10.02.2023, finanțat în cadrul Componentei 10 – Fondul Local; I.3 –

Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

 

 • Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2. „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor

Publice si Administratiei finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

 

 • Numele beneficiarului: Oraş Brezoi

 

 • Obiectivele proiectului:

– Desfăşurarea optimă a serviciilor publice medicale furnizate; – Cresterea performantei energetice a cladirii pentru scaderea costurilor cu utilitatile si utilizarea sumelor economisite in alte tipuri de inițiative conexe, ce sporesc calitatea actului medical;

– Modernizarea si reabilitarea cladirii cu nr. cadastral 37638-C11, pentru a raspunde cerintelor legislative si reglementarilor tehnice valabile la acest moment.

 

 • Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1.549.685,79 lei, din care valoare TVA aferenta

cheltuielilor eligibile în valoare de 247.428,82 lei.

 

 • Proiectul se derulează în perioada cuprinsă între 27.02.2023-27.02.2025.

 

Implementarea proiectului “REABILITARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE PUBLICA STRADA FABRICII, NR. 2, ORAS BREZOI, JUD. VALCEA” se afla in executie si creeaza facilitatile pentru sanatate pe care rezidenţii UAT Brezoi le vor putea accesa intr-o cladire la standarde europene actuale, primitoare, cu dotari specializate si prietenoasa cu mediul inconjurator.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *