Despre gospodărirea durabilă a pădurilor – un program interesant, promovat de șeful Direcției Silvice Vâlcea, George Mihăilescu

159 0

Pădurile  trebuie să fie gospodărite în regim silvic, după un  planul de management al acestora, contribuind astfel la armonizarea strategiei naturii ( a ecosistemelor forestiere), cu strategia societatii umane, din perspectiva social-economică si ecologică a unei țării civilizate, de către administrații silvice profesioniste .

Conform datelor furnizate de Inventarul Forestier National, suprafaţa totală a fondului forestier naţional al României este de 6,545 milioane ha şi reprezintă 27,5% din suprafaţa ţării.

Suprafaţa totală ocupata de arborii cu destinatie silvica  in  României este de 7,037 milioane ha şi reprezintă 29,5% din suprafaţa ţării.

În România acest plan se numește amenajament silvic – care este un proiect  de conducere a pădurilor cu o valabilitate de 10 ani,( reînnoit  din 10 in 10 ani).

In materie de politică de mediu, poziția oricărui guvern trebuie să fie aceea de îngrijire și protejare a fondului forestier național,  pentru ca oamenii să  beneficieze de produsele lemnoase și nelemnoase  necesare vieții. Gospodarirea durabilă a pădurilor este esențială în lupta împotriva schimbărilor climatice, conform rezoluțiilor Conferintei privind schimbările climatice de la Paris.

Lemnul este o resursă regenerabilă care provine dintr-o gosopdarire  raţională  a pădurilor, indiferent de forma de proprietate asupra terenului forestier. Dacă nu utilizam  aceasta resursa regenerabilă care este lemnul, va trebui să folosim pentru nevoile societîții mai mult beton, oțel  și combustibili fosili, cu amprente ecologice mult mai mari.

Cei care valorifică direct această resursă naturală regenerabilă, prin aplicarea  legislaţiei silvice, sunt obligaţi și trebuie sa fie controlați pentru a îndeplini angajamentul să reîmpădurească toate suprafețele din fondul forestier destinate acestui scop.

Numai prin programe nationale si  de dezvoltare  locală, prin întocmirea și implementarea unor proiecte de  împădurire care să contribuie la ameliorarea conditiilor naturale, la combaterea schimbărilor climatice si refacerea echilibrului ecosistemelor afectate in decursul timpului din cauze diverse,vom putea progresa.

Toți profesioniștii ar trebui să încurajeze programe precum; Elaborarea si implementarea unei Strategiei Naționale Forestiere pentru perioada 2021 -2030, înn concordanta cu Acordul Verde European ( Green Deal European); Dezvoltarea si implementarea  sistemului informatic integrat de gestionare a fondului forestier national , a sistemului FMIMS și sistemului SUMAL și ”Radarul Pădurilor” ; Adaptarea modului de acţiune, în materie de gestionare a resurselor lemnoase si nelemnoase din paduri, in concordanta cu politicile europene,  astfel incat acestea sa fie prelucrate finit in Romania, contribuind  la sustinerea dezvoltării locale si ocuparea forței de muncă prin promovarea de politicii publice de susținere și sprijin a industriei forestiere și de prelucrarea primară.

La fel, importantă este și susținerea  producătorilor  de mobilă, astfel încât materialul lemnos să nu mai fie exportat si să ajungă în țară, la formă de produs finit – mobila,  care are plus – valoarea cea mai mare.  Compensarea proprietarilor de păduri pentru pierderile de venit în cazul pădurilor aflate în arii naturale protejate prin utilizarea de finanțării de la Uniunea Europeană, precum si din Fondul de Mediu constituit din impozitul pe resursele natural este, de asemenea, un obiectiv.

Trebuie aplicate măsuri de impădurire a tuturor terenurilor forestiere destinate acestui scop, a celor degradate, inapte pentru agricultură și continuare a realizării  ”Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecție” si incurajarea implementarii unor ”Sistemului judetene si locale de  perdelelor forestiere de protecție”. De asemenea, este nevoie de elaborarea un plan de acțiune pentru dezvoltarea unei bioeconomii durabile și circulare în Romania pentru perioada 2020-2030. În Europa, la acest moment, domeniu forestier acoperă sectoare cu o cifră de afaceri de 2.000 de miliarde euro și în care lucrează aproximativ 18 milioane de europeni.  Într-o lume a resurselor biologice și a ecosistemelor finite, este necesar un efort de inovare pentru a hrăni oamenii și pentru a le furniza apă și energie curată.

C.R.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *