Finalizarea proiectului „Amenajare parc Știrbei Vodă” 

340 0

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului „Amenajare parc Știrbei Vodă” cod SMIS 127117, finanţat în  cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de  acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de  reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 

Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 4629/01.08.2019) a fost de 7.235.750,09 lei, din care valoarea  finanțării nerambursabile a fost 7.091.035,09 lei formată din valoarea contribuției europene (FEDR) – 6.150.387,57 lei și valoarea contribuției din bugetul  național – 940.647,52 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 30.08.2018 până în data de 30.06.2022. Obiectivul general al proiectului este reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din Municipiul Râmnicu  Vâlcea. 

Obiectivele specifice urmărite prin realizarea parcului au fost: refuncționalizarea suprafeței de teren degradat și transformarea acesteia în spațiu verde  urban, creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor, utilizarea în scop recreativ a terenului situat în centrul municipiului, îmbunătățirea calității mediului  prin înființare de spații verzi și reducerea efectelor negative ale temperaturilor crescute și ale schimbărilor climatice, conștientizarea populației privind  importanța spațiilor verzi și oferirea unui mod sănătos de a petrece timpului liber, îmbunătățirea aspectului peisagistic și calității aerului, creșterea  atractivității orașului și diminuarea migrării demografice. 

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt: 

– realizarea de alei, platforme pietonale și terasamente ce constau în umpluturi de pământ vegetal pe întreaga suprafață a terenului, ca strat suport pentru  vegetația plantată; 

– realizarea de împrejmuiri pe toate laturile suprafeței amenajate; 

– amplasarea de bănci pentru ședere și odihnă și realizare zone de odihnă/popas destinate vizitatorilor, unde au fost amplasate pergole ce conțin bănci  continue pe toată lungimea acestora; 

– amenajarea unui loc de joacă pentru copii compus din tiroliene și leagăne pentru persoane cu dizabilități, loc modern pentru fitness și terenuri pentru  volei/badminton; 

– plantarea de arbori foioși și coniferi cu talie medie și înaltă, montarea de gazon rulou rezistent și adaptat la condițiile date; – realizarea unui sistem de iluminat, fiabil și eficient, care asigure iluminare pe timpul nopții pe toate aleile și la punctele de interes din cadrul zonei de  amenajare; 

– instalarea unui sistem video și Wi-Fi; 

– amplasarea de cișmele de apa potabilă, coșuri de gunoi și scenă de evenimente; 

– realizarea unui sistem de irigare automatizat și a unui sistem de preluare și colectare a apelor pluviale și a unui sistem de drenaj a apelor de suprafață și  adâncime; 

– construirea unui grup sanitar pentru femei, bărbați și pentru persoane cu dizabilități. 

Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect: 

– cresterea suprafețelor spațiilor verzi la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea; 

– reducerea efectelor negative ale temperaturilor crescute si ale schimbarilor climatice; 

– îmbunătățirea aspectului peisagistic și calității aerului; 

– reducerea poluării fonice; 

– igienizarea zonei situate în centrul municipiului și utilizarea sa în scop recreativ; 

– îmbunătățirea condițiilor de viață; 

– oferirea unui mod sănătos de petrecere a timpului liber. 

Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a diversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscului de inundații.  Proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și emisiilor de  poluanți. Lucrările executate prin prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe. 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *