DISPOZIŢIA NR. 2655 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

320 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4),  alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 04.10.2022, ora 11.00, în sala de ședință a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședință a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

PRIMAR,                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                 jurist Ion DIDOIU 

 

  


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2655 DIN DATA DE 03.10.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 04.10.2022:

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/01.04.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului ”Lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la Blocul V1, strada General Magheru nr. 1, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 159/16.05.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului ”Sisteme de transport inteligente la nivelul localităților membre ADI Transport și a cheltuielilor aferente acestuia” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 

 

PRIMAR,                                                                                                                                                     SECRETAR GENERAL,                  Mircia GUTĂU                                                                                                                                                      Ion DIDOIU                                     

 

                                                                                                              

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *