DISPOZIŢIA NR. 2262 privind modificarea orei de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16.07.2020

119 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere Referatul nr.25522 din data de 14.07.2020,  prin care se propune modificarea orei de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16.07.2020 la 11.00 în loc de ora 13.00;

Ținând seama de faptul că prin Dispoziția Primarului nr. 2253 din data de 10.07.2020 a fost convocat în ședință extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 16 iulie 2020, ora 13.00 la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr.138 B;

În baza prevederilor art.155, alin.(1), lit.b) coroborate cu alin.(3), lit.b) și a art.196 alin.(1), lit (b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea,

 

                                        D I S P O Z I Ț I E :

Art.1. Se modifică ora de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16.07.2020 la 11.00 în loc de ora 13.00.

Art.2.          Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

 

           PRIMAR,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                           SECRETAR GENERAL,

                                                                                                    Jurist Ion DIDOIU

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *