Informare de presă, Cancelarie Prefect

157 0

MINISTERUL AFACERILOR   INTERNE

                                   INSTITUȚIA  PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA

CANCELARIE PREFECT

INFORMARE DE PRESĂ

Pentru corecta informare a cetățenilor, ca urmare a unor informații apărute în spațiul public despre  Hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea nr. 179/30 iulie 2020, privind vânzarea unui teren în suprafață de 29 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea face următoarele precizări:

  • Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a transmis Instituției Prefectului, prin adresa nr. 28472/4 august 2020, hotărârile consiliului local nr. 168 – 187 din data de 30 iulie 2020, pentru verificarea legalității, iar prin adresa nr. 29357 din data de 11 august 2020, Primăria a solicitat avizul de legalitate pentru HCL nr. 179/30 iulie 2020.

 

  • Instituția Prefectului a răspuns solicitării Primăriei Râmnicu Vâlcea în data de 12 august 2020, în sensul că, verificând HCL nr. 179/30 iulie 2020, s-a constatat faptul că aceasta a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 136, alin. 1 și ale art. 228, alin. 4, din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, care interzic aleșilor locali să inițieze și să participe la emiterea sau adoptarea unor acte administrative dacă aceștia au vreun interes personal, precum și pe cele ale art. 363, alin. 6, din aceeași ordonanță, care prevede selectarea, prin licitație publică, a unui evaluator pentru stabilirea prețului de vânzare a imobilelor aflate în proprietatea statului.

 

  • În urma verificării de legalitate, Instituția Prefectului a solicitat Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, prin adresa nr. 10926/12 august 2020, documente în dovedirea respectării prevederilor legale mai sus menționate, precum și a documentului din care rezultă modalitatea de selecție a evaluatorului. În cazul în care autoritatea nu poate face dovada respectării acestor prevederi legale, s-a solicitat revocarea actului în următoarea ședință de consiliu local.

 

Râmnicu Vâlcea, 13 august 2020

Articole asemănătoare

Operațiunea MASCA

Postat de - 5 octombrie, 2020 0
FacebookTwitterArt-Emis.ro: ”La 31 iulie, Centrul pentru Controlul Bolilor (C.C.B.) din Atlanta recunoștea că cercetătorii săi nu au reușit să găsească…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *