Anunț APAVIL SA privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi

425 0

 Sector Captate, Tratare şi Aducţiune Brădişor-Rm.Vâlcea, Cheia-Rm.Vâlcea:

–  1  post lăcătuş mecanic – punct de lucru Staţie Tratare Valea lui Stan

–  1  post zidar –  punct de lucru Staţie Tratare Nord Rm.Vâlcea

  • Centrul Exploatare Nord

–    Sector Călimăneşti:– 2 posturi instalatori

–    Sector Brezoi:  – 1 post instalator

  • Centrul Exploatare Rm.Vâlcea

–   Sector  Reţele Apă:– 1 post instalator

                                           – 1 post lăcătuş mecanic

  • Formaţia Intervenţii, Reparaţii Majore, Reţele şi întreţinere rezervoare, Rm.Vâlcea

– 1 post instalator

– 1 post dulgher.

 Concursul constă în probă scrisă, probă practică de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare și interviu și se vor desfășura în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23 – proba scrisă, iar în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2 – proba practică și interviul.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 28.09.2020, ora 1200  
  • proba scrisă se va susține în data de 05.10.2020, ora 0900                            
  • proba practică și interviul se vor susține în data de 10.2020,  ora 0800           

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  25.09.2020, ora 1200, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *