Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada  07 – 13 noiembrie 2020

466 0

INFORMARE DE PRESĂ

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 07 – 13 noiembrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Islazului și Colonie Nuci.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda, Alexandru Papiu, Arhiepiscop Nicolae Lupu, Alunului și Colonie Nuci.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Cetățuia;
  • s-au început lucrările de extindere rețea apă potabilă și canalizare pe strada Intrarea Grigore Râmniceanu;
  • s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe strada Calea lui Traian;
  • s-a înlocuit gură de scurgere pe strada Mihai Viteazu nr. 21;
  • s-a curățat cămin de canalizare menajeră pe strada Dacia;
  • s-a înlocuit tronson de canalizare menajeră pe strada Grigore Procopiu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Ferdinand – blocul O8, strada Știrbei Vodă nr. 13, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada Dacia, strada Straubing, strada Buna Vestire, strada Kalamata, strada Rapsodiei – blocurile D10 și R3, strada Iancu Pop – blocul 64, strada Abatorului, strada Stolniceni nr. 167, strada Aurelian Sacerdoțeanu, strada Nicolae Iorga – blocurile A25, A27/1 și A33/I,  strada Calea lui Traian – blocurile B9 și S16, strada Regina Maria – blocul I, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Aleea Bradului – blocul C5, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C23, C28 și C30, strada Ostroveni – A41/I și Splaiul Independenței – blocul 6.

13 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 13 de apometre, dintre care 7 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 23 avize de amplasament și un aviz tehnic.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *