Lansarea proiectului „Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci”

651 0

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului „Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci” cod SMIS 127970, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

 

În data de 29 aprilie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

 

Bugetul proiectului este de 8.251.144,87 lei, cu valoarea contribuţiei nerambursabile de 8.086.121,97 lei, din care contribuția din FEDR – 7.013.473,14 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, de 47 de luni, din data de 01.10.2018 până în data de 10.08.2022.

 

Proiectul are ca obiectiv specific îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Colonia Nuci, ce va contribui la:

– îmbunătățirea calității vieții pentru cei 1400 locuitori din interiorul zonei urbane marginalizate Colonia Nuci;

– îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

– creșterea accesului la educație, dar și a șanselor de ocupare a forței de muncă în sectorul formal pentru persoanele de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața muncii și nu urmează o formă de învățământ.

 

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

– Desființarea completă a corpului P actual și construirea unui nou corp C (p+2) care va avea funcțiunea de clădire socio-culturală;

– Amenajarea a patru zone verzi sub 1000 mp (o zonă pentru copii, o zonă pentru fitness, o zonă pentru seniori cu bănci, amenajare grădini aferente locuințelor colective);

– Amenajarea în curtea școlii a zonei sportive;

– Branșamente de apă pentru locuințele sociale;

– Amenajarea a trei zone de grădini adiacent locuințelor sociale, amenajarea unui scuar, punct de colectare selectivă a deșeurilor;

– Modernizarea celor două tronsoane ale străzii Nuci;

– Modernizarea aleilor betonate din jurul locuințelor sociale din zona marginalizată.

 

Date de contact:

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843

E-mail: primaria@primariavl.ro

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *