Finalizarea proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc D1-8, Bloc B1-2, Bloc 125, Bloc S4”

354 0

Comunicat de presă

Data: 17 noiembrie 2022

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc D1-8, Bloc B1-2, Bloc 125, Bloc S4” cod SMIS 120156 , finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

Valoarea totală a proiectului a fost de 9.179.334,22 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile a fost de 4.861.924,22 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDER)  4.132.635,58 iar perioada de implementare a proiectului, a fost de 74 luni, respectiv intre data de 25.10.2016 și data de 30.11.2022.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a contribui la crearea și menținerea de locuri de muncă cu efect asupra contracarării recesiunii economice prin impulsionarea industriei de construcții , precum și a industrtriilor conexe extrem de afectate de criza economică și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce a condus la consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Obiectivele specifice  urmărite au fost  

– Izolarea termică a pereților exteriori;

– Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic; 

– Închiderea balcoanelor şi/sau logiilor; 

– Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel; 

– Reabilitarea instalaţiilor sanitare, termice, electrice şi de alimentare cu gaze naturale;

– Măsuri conexe care au contribuit la implementarea proiectului.

Rezultatele proiectului,  după implementarea acestuia, sunt creșterea eficienței energetice a celor şapte blocuri de locuințe, ce a contribuit la:

– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului (estimate prin măsurile/pachetele de măsuri propuse prin Raportul de audit energetic) și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului calculate pentru clădire (precizate în Certificatul de performanţă energetică a clădirii); 

– Scăderea consumului anual de energie primară care este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării proiectului pentru toate blocurile incluse în proiect;

– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire care este dată de diferența dintre valoarea înregistrată la finalul implementării proiectului și valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului; 

– Scăderea consumului anual specific de energie care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului.

 De asemenea, creșterea eficienței energetice și scăderea consumului de energie finală în cadrul gospodăriilor din celor şapte blocuri va duce și la reducerea costurilor cu încălzirea a proprietarilor.

Impactul proiectului a fost creșterea competivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestionaze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *