Obținerea vizei anuale este OBLIGATORIE pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise

99 0

Comunicat de presă

Conform Ordinului privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu, mentionat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 11 iunie 2020, obținerea vizei anuale este OBLIGATORIE pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât și pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare,        

 Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și /sau autorizației integrate de mediu este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Pentru obținerea vizei anuale, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

  1. a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  2. b) raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz;
  3. c) declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d)dovada achitării tarifului, respectiv un tarif în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.

Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație de mediu sau autorizație integrată de mediu deținută de titular.

Pentru autorizația de mediu revizuită și autorizația integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea termenelor legale de solicitare a vizei anuale, conform prezentului Ordin.

Pentru solicitările transmise după termenul legal, respectiv cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține, autoritatea publică pentru protecția mediului acceptă solicitarea și, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare și suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal.

Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației integrate de mediu (ziua și luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu.

 

       Director Executiv,                                                                 Purtător de cuvânt,

Ing. Alin Iulian VOICESCU                                             Cons. Alina ISTOCESCU

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *