DISPOZIŢIA NR. 2279 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

49 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea nr.1183/2021;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 25.11.2021, ora 10.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr.138 B.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local și cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                 SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                          jurist Ion DIDOIU 


 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2279 DIN DATA DE19.11.2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.11.2021:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcția de Asistență Socială pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica Ion Dumitrescu pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea condițiilor de contractare a împrumutului stabilite la alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2021 și a bugetului estimat organizării acestora – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr. 101 – proprietar CAROM SRL – societate în insolvență, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr. 248 – proprietar IT LIVE SRL, ca urmare a constatării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Stolniceni nr.22 – proprietar Ionescu Florentina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Târgului nr.3 – C3 – proprietari Dudău Elena și Ciortan Mariana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Târgului nr.3 – C2 – proprietari Dudău Elena și Ciortan Mariana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea București nr.264 – proprietar Mierluș Mazilu Florea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Cella Delavrancea nr.38 – proprietar Dini Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Cella Delavrancea nr.44 – proprietar Popa Ileana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.103 – proprietari Zamfirescu Ion Olimpiu și Zamfirescu Maria Nicoleta, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Mihai Viteazu nr.18 – proprietari Păunoiu Ion și Păunoiu Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr.203 – proprietari Bicu Nicolae și Bicu Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr. 334A – proprietari Gherghina Mihai și Gherghina Simona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU ”PUZ Nord – str. Matei Basarab – Lacul Nord – str. Republicii – str. Nicolae Titulescu Rm. Vâlcea”, beneficiar Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator – Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU – Construire hală producție profile PVC, platformă betonată, alipire terenuri: jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Uzinei, punct Filipin”, inițiator Dynamic Selling Group SA – inițiator al proiectului de hotărâre – Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU – Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter, mun. Rm. Vâlcea, bulevardul Tudor Vladimirescu nr.5B”, inițiator Romeo Impex Com SRL – inițiator al proiectului de hotărâre – Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul civil – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 26. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ Școala Gimnazială nr.10 Râmnicu Vâlcea în Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea propuse să funcționeze pentru anul școlar 2022-2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare” și a ”Planului de marketing” pentru anul 2022, pentru serviciul de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 29. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA – anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.6 – ”Diferențele de Tarif” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 31. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr.34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale situate în incinta imobilului Intrarea Pribeanu nr.1 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 34. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu strada Posada” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 35. Prezentarea Raportului de activitate înregistrat sub nr. 44728 din 17.11.2021.
 36. Prezentarea Raportului de activitate înregistrat sub nr. 44729 din 17.11.2021.
 37. Întrebări, interpelări și informări.

 

               PRIMAR,                                                                                   SECRETAR GENERAL,                             

           Mircia GUTĂU                                                                                      Ion DIDOIU                                     

 

                                                                                                                   Întocmit Serv. APL,                     

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *