Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 19 – 25 februarie 2022

171 0

 INFORMARE DE PRESĂ

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 19 – 25 februarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Bâlciului, Știrbei Vodă, Antim Ivireanu, Ostroveni, Digului, Schitul Troianu, Grigore Antipa, Lacului și Râureni intersecție cu Drumul Oltului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Râureni și Știrbei Vodă.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul Stațiilor de pompare din aria de activitate;
  • s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Zăvoieni;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Kalamata și bulevardul Dem Rădulescu;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

                       REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada I.C.Bratianu – blocurile A65 și C19, Aleea Cocorilor – blocurile 26 și 36, strada I.L.Caragiale – blocurile A34/2 și A35/1, strada Ion Referandaru – blocul I3, strada Calea lui Traian – blocurile 2A, D3 și S1/1, D3, strada Mihai Eminescu – blocurile B13, B14, C11, C13 și C32, strada Marin Preda – blocul W, strada Nicolae Iancovescu – nr. 27, strada Nicolae Iorga – blocurile A30 și A33, Aleea Stejarului – blocul C0, strada G-ral Magheru – Bl. S1, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada Matei Basarab – blocul 128; strada Știrbei Vodă – nr. 277, Splaiul Independenței – Stadionul Municipal Vâlcea, bulevardul Pandurilor – blocul A8/2 și bulevardul Tineretului – blocurile A6, A9 și A16.

7 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 7 apometre, dintre care 4 verificate și înlocuite și3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 19 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *