Finalizarea proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc M.V. Popescu, Bloc C 11, Bloc 10, Bloc 21, Bloc P7, Bloc C3, Bloc A 36/2, Bloc A14”

432 0

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: bloc  MV Popescu, bloc C11, bloc 10, bloc 21, bloc P7, bloc C3, bloc A36/2, bloc A14” cod SMIS 120047 , finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

Valoarea totală a proiectului a fost de 21.207.031,98 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile a fost de 11.105.980,36 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDER) 9.440.083,31 lei iar perioada de implementare a proiectului, a fost de 64 luni, respectiv intre data de 01.11.2017 și data de 28.02.2023.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a contribui la crearea și menținerea de locuri de muncă cu efect asupra contracarării recesiunii economice prin impulsionarea industriei de construcții , precum și a industrtriilor conexe extrem de afectate de criza economică și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce a condus la consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivele specifice  urmărite au fost

– Izolarea termică a pereților exteriori;

– Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

– Închiderea balcoanelor şi/sau logiilor;

– Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel;

– Reabilitarea instalaţiilor sanitare, termice, electrice şi de alimentare cu gaze naturale;

– Măsuri conexe care au contribuit la implementarea proiectului.

Rezultatele proiectului,  după implementarea acestuia, sunt creșterea eficienței energetice a celor opt blocuri de locuințe, ce a contribuit la:

– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului (estimate prin măsurile/pachetele de măsuri propuse prin Raportul de audit energetic) și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului calculate pentru clădire (precizate în Certificatul de performanţă energetică a clădirii);

– Scăderea consumului anual de energie primară care este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării proiectului pentru toate blocurile incluse în proiect;

– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire care este dată de diferența dintre valoarea înregistrată la finalul implementării proiectului și valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului;

– Scăderea consumului anual specific de energie care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului.

De asemenea, creșterea eficienței energetice și scăderea consumului de energie finală în cadrul gospodăriilor din celor şapte blocuri va duce și la reducerea costurilor cu încălzirea a proprietarilor.

Impactul proiectului a fost creșterea competivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestionaze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *