Finalizarea proiectului: „Implementarea unor măsuri anticorupție la nivelul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea“

366 0

cod MySMIS 152017/SIPOCA 1127

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Implementarea unor măsuri anticorupție la nivelul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea“ – cod MySMIS 152017/SIPOCA 1127, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, apelul POCA/924/2/2/ Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Proiectul s-a desfășurat în baza Contractului de finanțare nr. 602/04.11.2021.

Valoarea totală a proiectului a fost de 316.289,00 lei, iar valoarea eligibila nerambursabilă de la Uniunea Europeană a fost de 309.963,22 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 04 noiembrie 2021 – 29 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului și a cetățenilor, precum și prin aplicarea normelor, măsurilor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție reglementate la nivelul instituțiilor publice.

Obiectivele specifice:

  1. S.1. Implementarea măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, respectiv elaborarea documentației specifice metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, precum și a procedurilor anticorupție, certificare ISO 37001 și elaborarea unui ghid de bune practici.
  2. S.2. Implementarea unor măsuri prevăzute în planul de integritate al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv cultivarea și dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților personalului propriu din administrația publică locală, prin participarea la programe de formare pentru prevenirea corupției și la programe de formare privind etica și integritate, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen.
  3. S.3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor – beneficiari de servicii publice – în vederea implementării măsurilor anticorupție.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

  1. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice, atins prin Rezultat proiect 1 – Efectuarea unui studiu de evaluare a situației actuale privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție și identificarea măsurilor de
  2. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice atins prin Rezultat proiect 2 – certificare a sistemului de management anti-mită ISO
  3. Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică atins prin Rezultat proiect 3 – derularea unui program de educație și conștientizare a personalului (funcționari publici, personal contractual, aleși locali) din cadrul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, în scopul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, respectiv realizarea unui ghid de bune practici.
  4. Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică, atins prin Rezultat proiect 4 – Realizarea unui instrument de informare și conștientizare a cetățenilor în vederea implementării măsurilor anticorupție, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția.
  5. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției, etică și integritate, atins prin Rezultat proiect 5 – Cursuri de instruire și formare pentru prevenirea corupției (norme de conduită, declararea averilor, conflictul de interese, normele privind consilierul de etică, incompatibilități, ) pentru angajații identificați în baza atribuțiilor aferente funcțiilor sensibile la riscul corupției din cadrul instituției.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *