12 iulie 2023: Proba scrisă din cadrul concursului naţional unic de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)

343 0

Astăzi, 12 iulie, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național unic de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2023.

 În județul Vâlcea au susținut această probă 388 candidați din cei 589 înscriși; 127 de candidați au fost absenți și 74 s-au retras.

 Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 26 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național unic de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 este disponibil pe site-ul:  http://titularizare.edu.ro.

Biroul de informare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *