Implicarea, angajarea și conectarea tinerilor și lucrătorilor de tineret migranți și din comunitățile gazdă pentru o Europă puternică, incluzivă și coezivă

93 0

Râmnicu Vâlcea, 1 aprilie 2024

                                                                   

Comunicat de presă

 

Asociația Pentru Promovarea și Susținerea Economiei Sociale anunță cu bucurie lansarea proiectului Escape2EU: Empowering, engaging and connecting Youth Workers and Young People (from hosting communities and with migrant background) for an inclusive, cohesive and solid Europe (Implicarea, angajarea și conectarea tinerilor și lucrătorilor de tineret migranți și din comunitățile gazdă pentru o Europă puternică, incluzivă și coezivă) – finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus + componenta KA2 – Parteneriate strategice la scară mică pentru tineret. (prin contractul cu nr. 2023-3-RO01-KA210-YOU-000177299)

Proiectul se desfășoară în perioada 1 aprilie 2024 – 30 iunie 2025 și este derulat de un grup de trei organizații: Asociația Pentru Promovarea și Susținerea Economiei Sociale – România (coordonator), Fondazione Toscana Sostenibile Onlus – Italia și CitizensACT – Cipru.

Proiectul își propune să contribuie la creșterea calității interacțiunilor interculturale care au devenit o caracteristică din ce în ce mai puternică, cotidiană, a vieții europene actuale. Cu un război ce ține deja de peste 2 ani la graniță și cu din ce în ce mai multe focare în Asia și Africa, fluxurile de refugiați, migranți și solicitanți de azil politic către Europa sunt într-o continuă creștere iar comunitățile simt tot mai acut nevoia unei comuniuni pașnice și cât mai incluzive.

În acest sens cei trei parteneri vor lucra împreună în perioada 1 aprilie 2024 – 30 iunie 2025  pentru a concepe și dezvolta un nou set de instrumente on-line și off-line, incluzive și durabile, care să promoveze valorile UE, învățarea limbilor străine și competențele interculturale pe baza unor proceduri participative. Vom implica minim 30 lucrători de tineret și 60 tineri (migranți + localnici) din cele  țări partenere

Vom organiza în cele trei țări întâlniri între tineri migranți și localnici pentru a se cunoaște, a-și împărtăși poveștile de viață și a se bucura împreună de experiențe unice de învățare unii de la alții. Vom continua cu crearea unui joc de tip ”escape room”, cu scenarii construite pe baza poveștilor reale de viață ale tinerilor migranți, care va deveni o resursă valoroasă pentru lucrătorii de tineret în activitățile nonformale în diferite medii multiculturale.

Pentru a-l promova vom selecta doi lucrători de tineret din fiecare țară care vor participa la un training găzduit de CitizensACT în Cipru, care va include 6 module pe teme legate de comunicare interculturală, digita storytelling, învățare prin joc și alte subiecte definite de parteneri în primele 6 luni de proiect. La întoarcere acețtia vor derula activități e educație nonformală bazată pe joc și omunicare interculturală cu un număr cât mai mare de tineri migranți și localnci.

Proiectul se va încheia cu câte o conferință națională organizată de fiecare partener, pentru a prezenta activitățile și reultatele dar și platforma ” Escape2EU”, un spațiu virtual interactiv care va include toate instrumentele educaționale create și folosite pe parcursul proiectului.

The Association for the Promotion and Support of the Social Economy is happy to announce the launch of the Escape2EU project: Empowering, engaging and connecting Youth Workers and Young People (from hosting communities and with migrant background) for an inclusive, cohesive and solid Europe of migrant youth and from host communities for a strong, inclusive and cohesive Europe) – funded by the European Union through the Erasmus program + component KA2 – Small-scale strategic partnerships for youth. (through contract no. 2023-3-RO01-KA210-YOU-000177299)

The project runs from April 1, 2024 to June 30, 2025 and is run by a group of three organizations: Association for the Promotion and Support of the Social Economy – Romania (coordinator), Fondazione Toscana Sostenibile Onlus – Italy and CitizensACT – Cyprus.

The project aims to contribute to increasing the quality of intercultural interactions that have become an increasingly strong, everyday feature of European life today. With a war that has already been going on for over 2 years at the border and with more and more outbreaks in Asia and Africa, the flows of refugees, migrants and political asylum seekers to Europe are constantly increasing and communities feel it more and more acutely the need for a peaceful and inclusive communion.

In this sense, the three partners will work together between April 1, 2024 and June 30, 2025 to design and develop a new set of inclusive and sustainable online and offline tools to promote EU values, language learning and intercultural competences based on participatory procedures. We will involve at least 30 youth workers and 60 young people (migrants + locals) from the partner countries

We will organize meetings between young migrants and locals in the three countries to get to know each other, share their life stories and enjoy unique learning experiences together. We will continue with the creation of an „escape room” game, with scenarios built on the real life stories of young migrants, which will become a valuable resource for youth workers in non-formal activities in different multicultural environments.

To promote it we will select two youth workers from each country to participate in a training hosted by CitizensACT in Cyprus, which will include 6 modules on topics related to intercultural communication, digital storytelling, learning through games and other topics defined by the partners in the first 6 months of project. Upon their return, they will carry out non-formal education activities based on games and intercultural communication with as many young migrants and locals as possible.

The project will end with a national conference organized by each partner, to present the activities and results as well as the „Escape2EU” platform, an interactive virtual space that will include all the educational tools created and used during the project.

 

C.R

 

 

 

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *