Articol informativ APIA

338 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea informează că în perioada 06 ianuarie 2020 – 17 ianuarie 2020 se poate depune ultimul decont justificativ pentru măsura M14_T PORCINE, aferent perioadei 01 octombrie 2019 – 31 decembrie 2019.
Documentele care însoţesc deconturile justificative sunt:
Măsura A) – PORCI GRAŞI
Documentele generale
– copia documentului de însoţire a porcilor de la exploataţie cu cod ANSVSA la destinaţia de livrare;
– copia facturii fiscale de vânzare a porcilor către abator/terţi/ şi a dovezii de abatorizare a porcilor (în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii – nr. capete în viu), după caz;
– fişa urmăririi activităţii (Anexa nr. 9);
– mişcarea lunară şi cumulată a efectivelor de porcine (Anexa nr. 8);
– copia facturii fiscale de cumpărare a purceilor;
– documentul de transfer a purceilor intraţi în ferma de creştere şi îngrăşare a porcilor când purceii provin din ferma de reproducţie a aceleiaşi societăţi;
– actul de mutaţie a purceilor la categoria porci graşi, după caz;
– documentul de intrare a purceilor în fermă.
Documente specifice subpachetelor
Subpachet 1 a) – creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal
– situaţia centralizatoare privind respectarea suprafeţei de pardoseală (Anexa nr. 10);
Subpachet 2 a) – asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi;
– programul de iluminat realizat care va cuprinde intervalul orar şi intensitatea luminii (50 lucşi) pe perioade, funcţie de tehnologia de creştere;
– copii dupa evidenţele de utilizare a sistemelor de iluminat;
– copii dupa evidenţele privind întreţinerea sistemelor de iluminat dacă au avut loc astfel de lucrări;
– documente in baza carora se verifică dacă raportul dintre suprafaţa de pardoseală şi suprafaţa vitrată este cel mult 1/50, .
Subpachet 3 a) – îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului
– situaţia centralizatoare a transporturilor efectuate (Anexa nr. 10 b);
– copia/copii ale avizului de însoţire din care să reiasă data, numărul de capete livrate, greutatea acestora, numărul de înmatriculare al vehiculului de transport ;
– copia autorizaţiei sanitar-veterinare a transportatorului;
– copia autorizaţiei sanitar-veterinare a mijlocului de transport (pentru călătoriile care depăşesc 65 km) sau a certificatului de înregistrare sanitar – veterinar (pentru călătorii până la 65 de km);
– copia documentelor sanitar-veterinare care însoţesc transportul din care să reiasă numărul animalelor, numărul de înmatriculare al vehiculului de transport şi numărul documentului de însoţire de la exploataţia cu cod ANSVSA la destinaţie;
– pentru transporturile cu mijloace auto de la terţi va fi depusă şi copie/copiile facturilor fiscală/e de prestare a serviciului de transport dacă este cazul;
Subpachet 4 a) – corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă
– copiile buletinelor de analiză, eliberate de un laborator acreditat /autorizat/certificat după cum urmează:
– minim 8 buletine/an la intrarea în fiecare hală aferente activităţii desfăşurate în cei 5 ani de angajament specifici pentru fiecare sesiune, cu excepţia perioadelor în care solicitantul nu are activitate, dacă este cazul;
– minim 4 buletine/an la sursă aferente celor 5 ani de angajament specifici pentru fiecare sesiune de depunere a cererilor de sprijin/plată;
– buletin de analiză după fiecare tratare/corectare a nivelului nitraţilor şi nitriţilor, după caz.
Subpachet 5 a) – reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimate
– copia registrului cu măsurătorile efectuate (determinari zilnice pentru temperatură, umiditate, viteza curentilor de aer) din care să rezulte valorile noxelor (pulberi în adăpost, CO2);
– copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor noxelor pentru fiecare hală (pulberi în adăpost, CO2);
– documente din care să rezulte că beneficiarul deţine /închiriază aparatura de măsurare a parametrilor de microclimat (document achiziţie / contract de închiriere aparatură de masurare /contract prestări servicii de masurare a parametrilor de microclimat).
– documentul de certificare /autorizare a aparaturii de măsurare a parametrilor de microclimat.
Subpachet 6 a) – îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă
-copia facturii fiscale de achiziţionare a materialelor absorbante/higroscopice/fişa de magazie dacă sunt materiale higroscopice în stoc
-copia fişei tehnice/certificatului de conformitate/documentaţiei tehnice a materialului higroscopic recomandată de producător, instrucţiunile şi doza recomandată pe UM/consumul de material raportat la suprafaţă şi durata de folosire în condiţii normale
– copia registrului de utilizare a materialelor absorbante
Toate documentele trebuie depuse în copie purtând sintagma “conform cu originalul” însuşită prin semnatura și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului.

Beneficiarii plăților sunt exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, încadrate în categoria fermierilor activi (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013) care își asumă voluntar angajamente anuale în favoarea bunăstării animalelor.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiari.
Menționăm că sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 1 an a unor angajamente voluntare în favoarea bunăstării animelelor.

Director Executiv
Denisa Elena Iacob

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *