Plus Vâlcea – Populația școlară în scădere!

1093 0

Lipsa de viziune a autorităţilor și lipsa politicilor necesare pentru a contracara reducerea populaţiei şcolare şi preşcolare vor închide multe şcoli din judeţul Vâlcea!

Tendinţa generală de reducere a populaţiei de copii şi tineri, cu vârsta de 0-23 ani, se reflectă diferit la nivelul grupelor de vârstă din judeţul Vâlcea, iar datele furnizate de Compartimentul de Informatică şi Biostatistică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea confirmă acest scenariu şi indică rate foarte mici de natalitate.

În anul 2016, de exemplu, în comuna Făureşti s-a născut un singur copil.

Naşteri puţine s-au înregistrat în acelaşi an şi în comunele Ghioroiu (2 copii), Mădulari (3 copii), Titeşti (3 copii), Diculeşti (4 copii), Boişoara (4 copii), Glăvile (5 copii), Malaia (5 copii), Amărăşti (5 copii), Voineasa (5 copii).

În judeţul Vâlcea scăderea va fi de 61,4% până în 2060, peste media pe ţară, de  41,9%.

Cea mai mare scădere va fi înregistrată în rândul copiilor de grădiniță și a celor din clasele primare.

Județul Vâlcea cunoaște, astfel, o accentuare a procesului de îmbătrânire a populației.

Motivele acestei scăderi sunt, în primul rând, reducerea naturală a populaţiei rezidente, în al doilea rând creşterea migraţiei externe, dar şi lipsa politicilor şi proiectelor pentru creşterea natalităţii, în cazul tinerilor.

Creşterea rolului femeii în activitatea şi viaţa social-economică în detrimentul rolului de mamă, urbanizarea, schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite sunt numai unii dintre factorii consideraţi răspunzători de scăderea fertilităţii.

Analiza învăţământului preuniversitar din judeţul Vâlcea este structurată pe trei mari dimensiuni: resursele umane ale sistemului de învățământ, participarea la educaţie şi eficienţa internă şi rezultatele obţinute, fiecare dintre ele urmărind, prin intermediul indicatorilor specifici, poziţionarea judeţului în raport cu media naţională şi poziţionarea faţă de situaţia regională.

În perioada 2007-2013, numărul unităților școlare a scăzut cu 8,92%, atât în mediul urban cât și rural (2007/2013).

Numărul copiilor înscriși în grădinițele din judeţul Vâlcea, în anul 2007, a fost de 12.725 și a scăzut la 10.079 în  anul 2013 (sursa INS), iar în anul 2018 la 8641 .

Proiectarea populației școlare ar trebui să fie o preocupare nu numai a instituţiilor naţionale , dar şi locale, reforma la firul ierbii fiind imperios necesară pentru reducerea scăderii populaţiei  Judeţului Vâlcea, copiii și elevii fiind viitorul ţării.

Este benefică o strategie elaborată de specialiști, clasa politică, societatea civilă, școală, biserică, mediul privat de afaceri, mass-media, luând în considerare concluziile unor cercetări selective în rândul populației, al celei tinere în mod special, întrunind consens national.

Inițiative și măsuri luate la nivel local, venind din partea administrațiilor,  dar și din partea sectorului economic privat, ar completa și amplifica efectele unor  programe  la nivel național, fiind componente ale strategiei.

Stimulentele economice, sociale, pentru tineri precum dublarea alocaţiei pentru copii, creşterea indemnizaţiei pentru creştere copil, programe gratuite de fertilizare in vitro ,programe gratuite de reconversie profesională pentru tinei, construirea de locuinte ANL, programe avantajoase pentru tinerii fermieri, asistenţă medicală pentru mama şi copil diferită de cea actuală, program “Primul bebe”, extinderea rețelei de creșe și grădinițe astfel încât să acopere nevoile, masă caldă în școli și programe după școală, facilități de creditare și locuință pentru tinerele cupluri cu copii sau care doresc copii, toate sunt proiecte ce ar ajuta la stoparea scăderii natalităţii, migraţiei, şomajului.

Oare un proiect național de o asemenea anvergură, complexitate și costuri  poate fi elaborat și aplicat în România anului 2020 ?

Ar constitui, de fapt, cel mai important proiect al țării, al judeţului.

Scăderea demografică și îmbătrânirea populaţiei au efecte  notabile locale : şcoli închise, profesori, personal didactic auxiliary – şomeri, populaţia activă redusă numeric, migraţii intense, chiar regionale (Sibiu).

Faptul că în Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020, aprobat de Guvern la 22 iulie 2015, situația demografică a țării și dezastrul ce se conturează nu figurează printre  Domeniile de prioritate publică (“…care corespund atribuțiilor generale ale statului și care necesită o susținere substanțială din partea acestuia.”), alături de Sănătate, întărește constatarea asupra locului pe care starea demografică a țării o are în preocupările guvernanților și a clasei politice, în general, alimentând un răspuns la întrebarea de mai sus.

Acestea sunt întrebările care ar trebui să marcheze începutul de an și de mandat al guvernanților și al oricărui cetățean responsabil.

Cum vrem să arătăm în deceniile următoare?

sursa https://www.valcea.insse.ro/

Grafic : Populaţia scolară din învăţământul de toate gradele, pe sexe (învăţământ de zi, seral şi fără frecvenţă), judeţul Vâlcea 2013-2018.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *