Cadastru pe bani europeni – Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

228 0

 Realizarea cadastrului general în cele 660 de comune incluse în proiectul european, care acoperă circa 5,8 de milioane de hectare, constituie o prioritate pentru Guvernul României și pentru ANCPI, ca beneficiar al proiectului. Aceste comune pot fi cadastrate integral cu finanțare europeană.

Bugetul proiectului este de aproximativ 313  milioane de euro, termenul de finalizare este 31 decembrie 2023, iar până acum, ANCPI a scos la licitație aproximativ 400 de UAT- uri din totalul celor 660. Numărul UAT-urilor contractate sau în procedură de licitație este de 149, dintre care pentru 89 au fost deja contractele semnate și lucrările sunt în derulare, iar 60 sunt în curs de evaluare.

Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:

  • localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
  • localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
  • localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Pentru jud. Vâlcea au fost incluse 6 UAT-uri – Câineni, Perișani, Racovița, Vaideeni, Berislăvești, Bujoreni

Pentru UAT –urile Câineni, Perișani, Racovița a fost desemnat executantul astfel:

UAT Vaideeni si Berislăvești sunt in faza de evaluare calificare tehnica.

UAT Bujoreni va fi scos la licitație in cursul anului 2020.

`La această dată, din traseul total al autostrăzii pe județul Vâlcea, doar 7,575 km din 36,387 km sunt intersecțati de imobile înregistrate prin cadastru sporadic.

Dat fiind faptul că cele 3 U.A.T. sunt zone necooperativizate, în cazul imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice, în lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, în documentele tehnice se va înscrie posesia de fapt asupra imobilului.

Posesorul astfel înregistrat va beneficia de intabularea dreptului de proprietate în favoarea sa, din oficiu, la împlinirea termenului de 3 ani, sau la cererea posesorului sau a succesorilor acestuia, în baza actului de proprietate, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege.

Până în prezent prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară au fost eliberate gratuit pentru cetățenii jud. Vâlcea un număr de 24653 cărți funciare.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *