DISPOZIŢIA NR. 1644 privind modificarea orei de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Local    din data de 28.05.2020

109 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere Referatul nr. 18700 din 25.05.2020,  prin care se propune modificarea orei de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.05.2020 la 11.00 în loc de ora 13.00;

Ținând seama de faptul că prin Dispoziția Primarului nr. 1612 din 22.05.2020 a fost convocat în ședință ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28 mai 2020, ora 13.00 la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B;

În baza prevederilor art.155, alin.(1), lit.b) coroborate cu alin.(3), lit.b) și a art.196 alin.(1), lit (b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea,

 

D I S P O Z I Ț I E:

 

Art.1. Se modifică ora de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.05.2020 la 11.00 în loc de ora 13.00.

Art.2.          Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

 

PRIMAR,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                    SECRETAR GENERAL,

jurist Ion DIDOIU

 

Râmnicu Vâlcea, 25.05.2020

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *