DISPOZIŢIA NR. 2009 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

245 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de    COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea                        nr. 1090/2021;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 19.10.2021, ora 11.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian     nr. 138 B.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local și cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

                                                                        

           PRIMAR,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                     SECRETAR GENERAL,

                                                                                                            jurist Ion DIDOIU 


 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A  ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 19.10.2021:

 

  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire Creșă Mare” – punct Izlaz Goranu, Goranu, Vâlcea, județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
  2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire Creșă Medie” – strada Morilor nr.28, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr. 39397 din 12.10.2021 întocmit de Comisia de selecție pentru selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de administrație la Societatea ETA S.A. și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.51/2012 referitoare la reglementarea situației juridice a unui imobil-construcție, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 195/2013 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
  5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită a unui spațiu către Serviciul de Telecomunicații Speciale – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.

            PRIMAR,                                                                                                    SECRETAR GENERAL,           Mircia GUTĂU                                                                                                    Ion DIDOIU   

 

Întocmit Serv. APL,

                                                                                                              

Articole asemănătoare

Mesaj de condoleanțe

Postat de - 24 ianuarie, 2022 0
FacebookTwitterAdministrația locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea este alături de domnul Doru Moțoc în momentele grele pricinuite de decesul soției Domniei…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *