Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 21 – 27 mai 2022

83 0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21 – 27 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Digului și Goranu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni, Puțului, Cojocarilor, Kalamata, Drumul Gării și Aleea Profesor Sergiu Purece.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
  • s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
  • s-au curățat căminele aferente colectorului menajer de pe strada Ostroveni;
  • s-au confecționat și montat grătare colector pe strada Ostroveni;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

                       REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Dr. Hacman – blocurile 89 și 103, strada Calea lui Traian – blocurile 3, 4, 6 și S16, strada Luceafărului – blocul A20, Aleea Narciselor – blocurile C25 și C26, Aleea Panseluțelor – blocul A6, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Gib Mihăescu – blocurile 1 și 2, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Mihai Eminescu – blocurile 12 și 13, strada Lucian Blaga – blocul A33, Scuarul Mircea Cel Bătrân – blocul K, strada V. Olănescu – blocul 7, Aleea Bradului – blocurile A5, C5 și C6, strada Cerna – blocul C27, strada Marin Preda – blocul W și bulevardul Tineretului – blocul B2.

48 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 48 de apometre, dintre care 46 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 17 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 22 avize de amplasament și 7 avize tehnice.

 

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *