A fost aprobat la Senat un nou proiect de lege care aduce îmbunătățiri Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

524 0
↗️↗️Concret, noua lege va corecta incoerențele legislative și va acoperi vidul legislativ pentru a proteja proprietatea privată și pentru a încuraja investițiile în sectorul imobiliar, asigurând un climat echilibrat. Conținutul autorizației de construire va include principalele condiții necesare a fi îndeplinite de solicitanți. Odată cu publicarea informațiilor, în termen de 30 de zile pe pagina de internet sau prin afișare la sediul autorității publice emitente, aceasta va consemna și publica data finalizării operațiunilor de publicitate a conținutului autorizației.
↗️↗️De aemenea, conținutul autorizației de construire este considerat adus la cunoștiință organismelor sociale interesate la data ultimei operațiuni de publicitate.
↗️↗️În ceea ce privește litigiile ce vizează autorizațiile de construire, dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare sau de intervenție este de 60 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate.
✔️✔️Pentru cei care doresc să consulte conținutul acestui proiect, o pot face pe link-ul de mai jos, cu mențiunea că Senatul a fost camera decizională.
👇👇👇

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *