DISPOZIŢIA NR. 2916 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

300 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4),  alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 07.04.2023, ora 9.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

PRIMAR,                                                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                     jurist Ion DIDOIU 

 

                                                                                         Râmnicu Vâlcea, 05.04.2023

  


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2916 DIN DATA DE 05.04.2023

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 07.04.2023:

 

  1. Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar în cuantum de 000 lei de la bugetul local, pentru participarea Echipei de Robotică ”Infinitronics” a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” la competiția internațională ”First Lego League” în Marrakech, Maroc și aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Asociația Colegiului Național Mircea cel Bătrân Vâlcea – ACNMBV –  inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  2. Proiect de hotărâre referitor la participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Renovarea energetică a Colegiului Energetic din Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică Liceul Sanitar Antim Ivireanu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 

            PRIMAR,                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL,                                      

          Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                           Ion DIDOIU                                     

 

Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *