Finalizarea proiectului “Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1”

349 0

Comunicat de presă

Data: 14 decembrie 2023

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1”  – cod SMIS 129643, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

În data de 15 aprilie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

 

Valoarea totala a proiectului a fost de 3.765.365,55 lei, cu valoarea contribuţiei nerambursabile de 3.287.477,36 lei, din care contribuția din FEDR – 2.851.383,43 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost, conform contractului de finanțare, din data de 01.09.2018 până în data de 31.12.2023.

 

Proiectul a avut ca obiectiv specific reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Ostroveni 1, prin care este vizată asigurarea accesului la educația timpurie în vederea obținerii unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii.

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

  1. Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii
  2. Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii

III. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului:

  • Reabilitarea clădirii are ca rezultat scăderea consumului anual specific pentru încălzire
  • Prevederea de panouri solare reduce consumul de apă caldă

–      Montarea de panouri fotovoltaice duce la un consum scazut pentru iluminat.

 

Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:

  • Reducerea consumului de energie;
  • Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Creșterea calității aerului.

Activitatile proiectului au contribuit indirect la măsurile de protecție a biodiversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații. De asemenea, proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți. Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu au constituit surse de poluare a apei, a aerului și solului si nu au fost generatoare de noxe.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *