Finalizarea proiectului “Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 13”

303 0

Comunicat de presă

Data: 14 decembrie 2023

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 13” cod SMIS 122651, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Finanțare nr. 4517/08.07.2019) a fost de 5.111.274,50 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost 4.978.711,60 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 4.318.270,27 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 01.01.2018 până în data de 31.12.2023.

 

Proiectul a avut ca obiectiv specific îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Școlii Gimnaziale nr. 13 pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, a accesului la educație în mod nediscriminatoriu, precum și la creșterea accesului populației școlare la procesul educațional.

 

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

  • îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;
  • reducerea pierderilor de caldură și a consumurilor energetice;
  • reducerea costurilor de intreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
  • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.

 

Impactul proiectului – proiectul are ca efect:

– îmbunătățirea infrastructurii școlii prin modernizarea clădirilor și îmbunătățirea calității actului educațional în urma dotării școlii (achiziția de calculatoare, table inteligente și modernizarea laboratoarelor existente);

– creșterea gradului de siguranță și confort după reabilitarea clădirilor;

– integrarea în procesul educațional a elevilor care provin din grupuri vulnerabile (familii cu venituri reduse, copii din mediul rural, copii romi sau copii cu dizabilități);

– scăderea ratei de abandon și absenteism școlar și reducerea ratei de analfabetism, în special în rândul comunităților defavorizate;

– asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări pentru integrare în viitor în mediul social concurențial.

 

Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a biodiversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații. Proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurator prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți. Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe.

Articole asemănătoare

Un nou parc în municipiu

Postat de - 30 martie, 2022 0
FacebookTwitterMarţi, 29 martie, s-au finalizat lucrările aferente proiectului ”Amenajare Parc Ştirbei Vodă”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 –…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *