Ordinul executiv al Președintelui Donald Trump privind normalizarea Hong Kong

126 0

Președintele Trump a semnat  atât Legea Autonomiei din Hong Kong, cât și un ordin executiv conex, care va trage la răspundere China și alții pentru eforturile lor de a înăbuși libertatea și siguranța oamenilor din Hong Kong.

Ordinul executiv al președintelui privind normalizarea Hong Kong:

POLITICA EXTERNA

Emis la: 14 iulie 2020

De către autoritatea învestită ca președinte prin Constituție și legile Statelor Unite ale Americii, inclusiv Legea privind politica Statelor Unite-Hong Kong din 1992 (Legea publică 102-393), Legea privind drepturile omului și democrația din Hong Kong din 2019 (Legea publică 116-76), Legea privind autonomia Hong Kong din 2020, semnată prin lege 14 iulie 2020, Legea internațională privind puterile economice de urgență (50 USC 1701 și urm.) (IEEPA), Legea națională pentru situații de urgență (50 USC 1601 și următoarele) (NEA), secțiunea 212 (f) din Legea privind imigrația și naționalitatea din 1952 (8 USC 1182 (f)) și secțiunea 301 din titlul 3, Codul Statelor Unite,

Eu, DONALD J. TRUMP, președintele Statelor Unite ale Americii, determin, în conformitate cu secțiunea 202 din Legea de politică a Statelor Unite-Hong Kong din 1992, că regiunea administrativă specială din Hong Kong (Hong Kong) nu mai este suficient de autonomă pentru a justifica tratamentul diferențiat în raport cu Republica Populară Chineză (RPC sau China) în conformitate cu legile și dispozițiile specifice ale Statelor Unite prevăzute în prezentul ordin. La sfârșitul lunii mai 2020, Congresul Național al Chinei și-a anunțat intenția de a impune unilateral și arbitrar legislația privind securitatea națională asupra Hong Kong. Acest anunț a fost doar ultima salvă a Chinei, într-o serie de acțiuni care au negat din ce în ce mai mult autonomia și libertățile pe care China le-a promis oamenilor din Hong Kong în cadrul Declarației comune din 1984 a Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Guvernului Republica Populară Chineză cu privire la întrebarea Hong Kong (Declarație comună). Drept urmare, la 27 mai 2020, secretarul de stat a anunțat că RPC a subminat fundamental autonomia Hong Kong-ului și a certificat-o și a raportat-o ​​Congresului, în conformitate cu articolele 205 și 301 din Legea privind politica Statelor Unite-Hong Kong din 1992, modificat, respectiv, că Hong Kong nu mai garantează un tratament în conformitate cu legislația Statelor Unite în același mod în care au fost aplicate legile Statelor Unite pentru Hong Kong înainte de 1 iulie 1997. La 29 mai 2020,

China a urmărit de atunci amenințarea sa de a impune legislația privind securitatea națională pe Hong Kong. Conform acestei legi, oamenii din Hong Kong se pot confrunta cu viața în închisoare pentru ceea ce China consideră a fi acte de secesiune sau subversiune a puterii de stat – care pot include acte precum protestele anti-guvernamentale răspândite anul trecut. Dreptul la proces de către juriul poate fi suspendat. Procedurile pot fi efectuate în secret. China și-a acordat o putere largă de a iniția și controla urmărirea penală a oamenilor din Hong Kong prin intermediul noului Birou pentru Protecția Securității Naționale. În același timp, legea permite expulzării străinilor, dacă China îi suspectează doar că ar încălca legea, ceea ce ar putea îngreuna jurnaliștii, organizațiile pentru drepturile omului și alte grupuri externe să țină cont de RPC pentru tratamentul său asupra oamenilor din Hong. Kong.

Prin urmare, stabilesc că situația în ceea ce privește Hong Kong, inclusiv acțiunile recente întreprinse de RPC pentru a submina fundamental autonomia Hong Kong-ului, constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară, care își are sursa în mare parte în afara Statelor Unite, pentru securitatea națională, politica externă și economia Statelor Unite. Prezent o urgență națională cu privire la această amenințare.

Având în vedere cele de mai sus, stabilesc și ordonez:

Secțiunea  1 . Politica Statelor Unite va suspenda sau elimina tratamentul diferit și preferențial pentru Hong Kong în măsura permisă de lege și în securitatea națională, politica externă și interesul economic al Statelor Unite.

Sec . 2 . În conformitate cu articolul 202 din Legea privind politica Statelor Unite-Hong Kong din 1992 (22 USC 5722), suspend prezenta aplicare a articolului 201 litera (a) din Legea privind politica Statelor Unite-Hong Kong din 1992, astfel cum a fost modificată (22 USC 5721 (a)), la următoarele statuturi:

(a) secțiunea 103 din Legea privind imigrația din 1990 (8 nota USC 1152);

(b) secțiunile 203 (c), 212 (l) și 221 (c) din Legea privind imigrația și naționalitatea din 1952, modificată (respectiv 8 USC 1153 (c), 1182 (l) și, respectiv, 1201 (c). );

(c) Legea privind controlul exportului de arme (22 USC 2751 și urm.);

(d) secțiunea 721 (m) din Legea privind producția de apărare din 1950, astfel cum a fost modificată (50 USC 4565 (m));

(e) Legea privind reforma la controlul exporturilor din 2018 (50 USC 4801 și urm.); și

(f) secțiunea 1304 din titlul 19, Codul Statelor Unite.

Sec . 3 . În termen de 15 zile de la data prezentului ordin, șefii agențiilor încep toate acțiunile corespunzătoare pentru a îndeplini scopurile prezentului ordin, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv:

(a) modifică orice reglementare care implementează aceste dispoziții specificate în secțiunea 2 din prezentul ordin și, în conformitate cu legislația aplicabilă și ordinele executive, în conformitate cu IEEPA, care oferă un tratament diferit pentru Hong Kong în comparație cu China;

(b) modifică regulamentul la 8 CFR 212.4 (i) pentru a elimina preferința pentru deținătorii de pașapoarte din Hong Kong în comparație cu deținătorii de pașapoarte RPC;

(c) revocă excepțiile de licență pentru exporturile în Hong Kong, reexportează în Hong Kong și transferurile (în țară) în Hong Kong a articolelor care fac obiectul Regulamentului privind administrarea exporturilor, 15 piese CFR 730-774, care oferă un tratament diferențiat în comparație cu cele excepții de licență aplicabile exporturilor în China, reexporturi în China și transferuri (în țară) în China;

(d) în conformitate cu secțiunea 902 litera (b) (2) din Legea privind autorizarea relațiilor externe, anii fiscali 1990 și 1991 (Legea publică 101-246), încetează suspendarea licențelor de export în conformitate cu articolul 902 litera (a) (3) din această lege în măsura în care astfel de suspendări se aplică exporturilor de articole de apărare către Hong Kong persoane fizice situate în afara Hong Kong-ului și RPC și care au fost autorizate să primească articole de apărare înainte de data prezentului ordin;

(e) să anunțe intenția de a suspenda Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Hong Kong pentru predarea infractorilor fugari (TIAS 98-121);

(f) să anunțe intenția de a denunța Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Hong Kong pentru transferul persoanelor condamnate (TIAS 99-418);

(g) ia măsuri pentru a pune capăt pregătirii către membrii forței de poliție din Hong Kong sau alte servicii de securitate din Hong Kong la Academiile internaționale de aplicare a legii ale Departamentului de Stat;

(h) suspendă cooperarea continuă întreprinsă în conformitate cu Protocolul acum expirat între Sondajul Geologic al SUA al Departamentului de Interne al Statelor Unite ale Americii și Institutul de Științe ale Spațiului și Informațiilor Pământului al Universității Chineze din Hong Kong cu privire la științific și tehnic Cooperarea în științele Pământului (TIAS 09-1109);

(i) să ia măsuri pentru a încheia programul de schimb Fulbright în ceea ce privește China și Hong Kong cu privire la schimburile viitoare pentru participanții care călătoresc atât din China, cât și din China sau Hong Kong;

(j) să anunțe intenția de a rezilia acordul de scutire reciprocă cu privire la impozitele pe veniturile din operațiunea internațională a navelor efectuate de schimbul de note între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Hong Kong (TIAS 11892);

(k) realocarea admiterilor în plafonul refugiatului stabilit prin Determinarea prezidențială anuală rezidenților din Hong Kong pe baza preocupărilor umanitare, în măsura posibilității și în concordanță cu legislația aplicabilă; și

(l) propun spre examinare orice alte acțiuni considerate necesare și prudente pentru a pune capăt condițiilor speciale și tratamentului preferențial pentru Hong Kong.

Sec . 4 . Toate proprietățile și interesele referitoare la proprietățile care se află în Statele Unite, care vin ulterior intră în Statele Unite sau care sunt sau în continuare intră în posesia sau controlul oricărei persoane din Statele Unite, dintre următoarele persoane sunt blocate și nu pot fi transferate, plătit, exportat, retras sau tratat în alt mod:

(a) Orice persoană străină determinată de secretarul de stat, în consultare cu secretarul de trezorerie sau secretarul de trezorerie, în consultare cu secretarul de stat:

(i) să fie sau să fie implicat, direct sau indirect, în constrângerea, arestarea, reținerea sau închisoarea persoanelor aflate sub autoritatea sau să fie sau au fost responsabili sau implicați în dezvoltarea, adoptarea sau punerea în aplicare a Legea Republicii Populare Chineze privind salvgardarea securității naționale în regiunea administrativă din Hong Kong;

(ii) să fie responsabil sau complicat sau implicat, direct sau indirect, în oricare dintre următoarele:

(A) acțiuni sau politici care subminează procesele sau instituțiile democratice din Hong Kong;

(B) acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea, stabilitatea sau autonomia Hong Kongului;

(C) cenzura sau alte activități cu privire la Hong Kong care interzic, limitează sau sancționează exercitarea libertății de exprimare sau de adunare de către cetățenii din Hong Kong sau care limitează accesul la mass-media, online sau de difuzare gratuită și independentă; sau

(D) pronunțarea extrajudiciară, detenția arbitrară sau tortura oricărei persoane din Hong Kong sau alte încălcări grave ale drepturilor omului recunoscute internațional sau ale abuzurilor grave ale drepturilor omului în Hong Kong;

(iii) să fie sau a fost lider sau oficial al:

(A) o entitate, inclusiv orice entitate guvernamentală, care s-a angajat sau ai cărei membri s-au angajat în oricare dintre activitățile descrise la subsecțiunile (a) (i), (a) (ii) (A), (a) (ii)

(B) sau (a) (ii) (C) din această secțiune; sau

(B) o entitate ale cărei proprietăți și interese în proprietate sunt blocate conform prezentului ordin.

(iv) să fi asistat, sponsorizat sau furnizat sprijin financiar, material sau tehnologic pentru, sau bunuri sau servicii către sau în sprijinul oricărei persoane ale căror proprietăți și interese în proprietate sunt blocate în conformitate cu prezenta secțiune;

(v) să fie deținut sau controlat de către, sau să fi acționat sau presupus să acționeze pentru sau în numele, direct sau indirect, a oricărei persoane ale căror proprietăți și interese în proprietate sunt blocate în conformitate cu prezenta secțiune; sau

(vi) să fii membru al consiliului de administrație sau un director executiv superior al oricărei persoane ale căror proprietăți și interese în proprietate sunt blocate în conformitate cu această secțiune.

(b) Interdicțiile de la subsecțiunea (a) din această secțiune se aplică cu excepția măsurilor prevăzute de statut sau de regulamente, ordine, directive sau licențe care pot fi emise în temeiul prezentului ordin și în pofida oricărui contract încheiat sau a oricărei licențe. sau permis acordat înainte de data prezentului ordin.

Sec . 5 . Prin prezenta, stabilesc că donarea tipurilor de articole specificate la secțiunea 203 litera (b) (2) din IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) de către sau către beneficiul oricărei persoane a căror proprietate și interesele asupra proprietății sunt blocate în conformitate cu secțiunea 4 din acest ordin ar afecta serios capacitatea mea de a face față cu situația de urgență națională declarată în acest ordin și, prin prezenta, interzic donațiile prevăzute la secțiunea 4 din prezentul ordin.

Sec . 6 . Interdicțiile din secțiunea 4 litera (a) din acest ordin includ:

 

(a) contribuția sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de către sau către beneficiul oricărei persoane ale căror proprietăți și interese în proprietate sunt blocate în conformitate cu secțiunea 4 (a) din prezentul ordin; și

(b) primirea oricărei contribuții sau furnizări de fonduri, bunuri sau servicii de la o astfel de persoană.

Sec . 7. Intrarea neîngrădită a imigranților și neimigranților în Statele Unite ale străinilor determinată să îndeplinească unul sau mai multe dintre criteriile din secțiunea 4 (a) din acest ordin, precum și membrii de familie imediați ai acestor străini sau extratereștrii determinați de secretarul de stat să să fii angajat sau să acționeze ca agent al acestor extratereștri ar fi în detrimentul interesului Statelor Unite, iar intrarea acestor persoane în Statele Unite, ca imigranți și imigranți, este suspendată. Aceste persoane sunt tratate ca persoane care intră sub incidența secțiunii 1 din Proclamația 8693 din 24 iulie 2011 (Suspendarea intrării străinilor care fac obiectul interdicțiilor de călătorie ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și a sancțiunilor legii privind puterea economică internațională).

Sec . 8 . (a) Orice tranzacție care se sustrage sau evită, are scopul de a se sustrage sau de a evita, provoacă o încălcare sau încearcă să încalce oricare dintre interdicțiile prevăzute în prezentul ordin este interzisă.

(b) Orice conspirație formată pentru a încălca oricare dintre interdicțiile prevăzute în prezentul ordin este interzisă.

Sec . 9 . Nicio dispoziție din această ordine nu va interzice tranzacțiile pentru desfășurarea activității oficiale a guvernului federal de către angajați, beneficiari sau contractanți ai acestora.

Sec . 10 . În sensul prezentului ordin:

(a) termenul „persoană” înseamnă o persoană sau o entitate;

(b) termenul „entitate” înseamnă un guvern sau o instrumentalitate a unui astfel de guvern, parteneriat, asociere, trust, societate mixtă, corporație, grup, subgrup sau altă organizație, inclusiv o organizație internațională;

(c) termenul „persoană din Statele Unite” înseamnă orice cetățean al Statelor Unite, străin rezident permanent, entitate organizată în conformitate cu legile Statelor Unite sau orice jurisdicție din Statele Unite (inclusiv sucursale străine) sau orice persoană din Statele Unite; și

(d) Termenul „membru al familiei imediate” înseamnă soții și copiii de orice vârstă.

Sec . 11 . Pentru persoanele ale căror proprietăți și interese în proprietate sunt blocate în conformitate cu acest ordin, care ar putea avea o prezență constituțională în Statele Unite, consider că, din cauza capacității de a transfera fonduri sau alte active instantaneu, o notificare prealabilă către aceste persoane este necesară luate în conformitate cu secțiunea 4 din prezentul ordin ar face ca aceste măsuri să nu fie efective. Prin urmare, stabilesc că pentru ca aceste măsuri să fie eficiente în soluționarea situației de urgență națională declarată în acest ordin, nu trebuie să existe o notificare prealabilă a unei enunțări sau a unei determinări efectuate în conformitate cu secțiunea 4 din prezentul ordin.

Sec . 12 . Secretarul Trezoreriei, în consultare cu secretarul de stat, este autorizat să ia astfel de acțiuni, inclusiv prin adoptarea de reguli și reglementări, și să folosească toate puterile care mi-au fost acordate de IEEPA, după cum ar fi necesar pentru punerea în aplicare a prezentului ordin. Secretarul Trezoreriei poate, în conformitate cu legislația aplicabilă, să redelegă oricare dintre aceste funcții în cadrul Departamentului Trezoreriei. Toate departamentele și agențiile din Statele Unite iau toate măsurile adecvate din cadrul autorității lor pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Sec . 13 . Secretarul Trezoreriei, în consultare cu secretarul de stat, este autorizat să prezinte Congresului rapoarte recurente și finale privind urgența națională declarată în acest ordin, în conformitate cu secțiunea 401 (c) din NEA (50 USC 1641 ( c)) și secțiunea 204 (c) din IEEPA (50 USC 1703 (c)).

Sec . 14 . (a) Nimic din această ordine nu poate fi interpretat să afecteze sau să afecteze altfel:

(i) autoritatea acordată de lege unui departament sau agenție executivă; sau

(ii) funcțiile directorului Biroului de gestionare și buget privind propunerile bugetare, administrative sau legislative.

(b) Prezentul ordin este pus în aplicare în conformitate cu legislația aplicabilă și sub rezerva disponibilității creditelor.

(c) Prezentul ordin nu este destinat și nu creează niciun drept sau beneficiu, de fond sau de procedură, executabil în drept sau în capitaluri proprii de către orice parte împotriva Statelor Unite, departamentelor, agențiilor sau entităților sale, ofițerilor săi, angajaților sau agenți sau orice altă persoană.

Sec . 15 . Dacă, pe baza luării în considerare a termenilor, obligațiilor și așteptărilor exprimate în Declarația comună, stabilesc că schimbările în acțiunile Chinei asigură faptul că Hong Kong este suficient de autonom pentru a justifica un tratament diferențiat în raport cu RPC în conformitate cu legislația Statelor Unite, voi reexamina determinările făcute și acțiunile întreprinse și direcționate în baza acestui ordin.

DONALD J. TRUMP

CASA ALBĂ,14 iulie 2020.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *