Primăria Brezoi a obținut Licența pentru Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

380 0

Pentru că ne pasă de cei de lângă noi, am ȋndeplinit ȋncă unul dintre obiectivele setate la debutul actualului mandat al administrației locale. Datorită diligențelor depuse de primarul Robert Schell şi echipa Direcției de Asistență Socială ȋnființată ȋn cadrul Primăriei, s-a obținut , luna trecută, Licența pentru Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, precum şi acreditarea standardului de calitate, emisă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Serviciile de îngrijire la domiciliu ȋi ajută pe cei mai vulnerabili dintre noi să ȋşi regăsească echilibrul activităților zilnice. Comunitatea nu este alcătuită doar din cei mai autonomi membri ai săi, de aceea sprijinul pentru vârstnicii cu dificultăți ȋn asigurarea necesităților de bază reprezintă una dintre preocupările adminsitrației locale. Primăria a asigurat existența resursei umane necesare pentru furnizarea acestor servicii şi este pregătită pentru suplimentare, ȋn eventualitatea creşterii numărului de solicitări. Doar prin solidaritate cu fiecare dintre cetățenii noştri construim o comunitate puternică. Îndeplinirea unor activități simple pentru majoritatea dintre noi, precum cele de igienă sau cumpărături poate deveni o problemă insurmontabilă pentru cei vârstnici şi vulnerabili, de aceea ne implicăm activ ȋn a le face viața mai confortabilă.
Serviciile de îngrijire la domiciliu se adresează persoanelor care au ȋmplinit vârsta legală de pensionare şi sunt dependente sau semi-dependente, necesitând ajutor pentru realizarea activităților de bază şi/sau instrumentale zilnice.
SERVICII OFERITE:
Servicii de bază:
– Ajutor pentru igiena corporală
– Îmbrăcare/dezbrăcare
– Igiena eliminărilor
– Hrănire şi hidratare
– Transfer şi mobilizare
– Deplasare ȋn interior
– Comunicare
Servicii instrumentale:
– Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia
– Efectuarea de cumpărături
– Activităţi de menaj
– Însoţire la plimbări
– Activităţi de administrare şi gestionare
– Servicii de suport
Servicii de suport:
– Consiliere socială
BENEFICIARII acestor servicii sunt persoanele care au ȋndeplinit vârsta legală de pensionare şi se găsesc ȋn una dintre următoarele situații:
a) nu au familie sau nu se află ȋn ȋntreținerea unei sau unor persoane responsabile de aceasta, potrivit dispozițiilor legale ȋn vigoare;
b) nu dispun de o locuință permanentă sau de posibilitatea de a-şi asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ȋngrijirii necesare;
d) nu se pot auto-gestiona sau necesită ȋngrijire specializată;
e) se află in imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, cauzate de boli, stări fizice şi psihice, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale, cotidiene.
DOCUMENTE NECESARE pentru acordarea serviciilor:
– cerere de acordare servicii;
– copii după buletinul/cartea de identitate, certificatul de naştere , certificat de căsătorie (după caz) ale solicitantului;
– acte medicale privind starea de sănătate: Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) se constituie ca piesă obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicită ȋngrijiri la domiciliu
– copie cupon de pensie, adeverință venit;
– certificat fiscal;
– ancheta socială privind evaluarea stării de necesitate a persoanei vârstnice
Serviciile sunt furnizate gratuit.
Vă facem totodată cunoscut faptul că, ȋncepând cu 05.08.2021 Primăria Oraşului Brezoi, prin Direcția de Asistență Socială, va distribui pachetele de produse igienă aferente Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate,
Beneficiarii acestui sprijin sunt:
1. Persoanele şi familiile cărora le este stabilit, prin dispoziție a primarului, dreptul la venit minim
garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
2. Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiiei, acordată ȋn baza Legii nr. 277/2010;
3. Persoanele şi familiile aflate temporar ȋn situatii critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, care se află ȋn situații deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc ȋn aşezări informale – situații stabilite prin anchete sociale.
Produsele vor fi distribuite către titularii dispozițiilor de primar prin care se acordă acest drept pentru ȋntreaga familie, pe baza actelor de identitate ale tuturor membrilor acesteia.
Persoanele şi familiile din categoria a treia se vor adresa Direcției de Asistență Socială la sediul din cadrul Primăriei Brezoi, sau telefonic la numărul: 0786.180.241. Tot la sediu sau telefonic vă stăm la dispoziție şi pentru detalii suplimentare referitoare la serviciile de ȋngrijire la domiciliu şi alcătuirea dosarelor pentru acordarea acestora.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *