Biroului judeţean pentru romi (BJR) și a Grupului de lucru mixt pentru romi (GLM)

393 0

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la reorganizarea: Biroului judeţean  pentru  romi (BJR) și a Grupului de lucru mixt pentru romi (GLM)

 

 

La data de 24 octombrie 2023, în prezența domnului Mihai Oprea, prefectul județului Vâlcea la sediul Instituției Prefectului – județul Vâlcea a avut loc reorganizarea Biroului judeţean pentru romi (BJR).

 

Totodată pe ordinea de zi a ședinței Grupului de lucru mixt pentru romi s-au regăsit subiectele:

  • Planul județean de acțiune pentru prevenirea segregării școlare și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea, anul școlar 2023-2024. Măsuri de prevenire și combatere a discriminării prin segregare școlară în unitățile de învățământ vâlcene. Subiectul a fost dezbătut cu participarea doamnei Ramona Iacob, inspector şcolar pentru minorităţi în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea.

 

  • Mediatorul școlar – puntea de legătură între școală și comunitate, prezentat de către doamna Maria Georgescu – director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea.

 

Biroul judeţean pentru romi funcţionează în subordinea prefectului şi în coordonarea tehnică și metodologică a Agenţiei Naţionale pentru Romi. Membrii BJR desfășoară activități în echipă, în mod planificat, întreprind periodic vizite de evaluare și monitorizare a situației comunităților de cetățeni români aparținând minorității rome, obțin date și informații de la nivel local pe care le centralizează la nivel județean.

 

Grupul de lucru mixt (GLM) este înființat la nivel județean din reprezentanți ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, reprezentanți ai autorităților administrației publice județene/locale, membrii ai organizațiilor neguvernamentale care se ocupă de problemele minorității romilor, delegați ai comunităților locale cu un număr semnificativ de cetățeni români aparținând minorității rome, inclusiv consilieri județeni/locali.

 

În ceea ce privește prevenirea segregării școlare și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea, în anul școlar 2023-2024, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea asigură echitatea în educație, accesul egal la toate formele de învățământ pentru toți copiii și tinerii din  județ, fără nicio discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate sau cerință educațională specială, statutul socio- economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale tuturor beneficiarilor educației. Scopul Planului anual de acțiune pentru combaterea discriminării este stabilirea unor linii directoare de acțiune în domeniul prevenirii și combaterii   discriminării.

 

Constituie segregare şcolară a elevilor rromi separarea fizică a elevilor aparţinând etniei rrome în grupe/clase/ clădiri/şcoli/alte facilităţi, astfel încât procentul elevilor aparţinând etniei rrome din totalul elevilor din şcoală/clasă/grupă este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii rromi de vârstă şcolară îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate administrativ-teritorială.

Nu constituie segregare situaţia în care se constituie grupe/clase/şcoli formate preponderent sau doar cu elevi romi, în scopul predării în limba romani sau în sistem bilingv (de exemplu: română-romani/maghiară-romani).

 

Detalii: https://vl.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/16/2023/10/OP-NR.-464-reorganizare-BJR-si-GLM.pdf

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *