Ședințele din 26 octombrie 2023, respectiv Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Vâlcea și Comisia de Dialog Social Vâlcea

396 0

INFORMAȚIE DE PRESĂ

 

Referitor la: ședințele din 26 octombrie 2023, respectiv Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Vâlcea și Comisia de Dialog Social Vâlcea

Astăzi, 26 octombrie 2023, la sediul Instituției Prefectului – județul Vâlcea, sub conducerea domnului prefect, Mihai Oprea, au avut loc următoarele ședințe de lucru:

 • Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Vâlcea. În cadrul întrevederii s-a discutat despre măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – aplicabile în conformitate cu Legea nr. 226/2021, cu modificările și completările ulterioare”. Subiectul a fost dezbătut cu participarea doamnei Cora Cristina Pîrvu, director executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea;
 • Comisia de Dialog Social Vâlcea. În cadrul ședinței a avut loc o dezbatere constructivă pe tema tinerilor NEETs și a oportunităților de integrare pe piața muncii. Cu lămuriri pentru toți cei interesați a venit domnul Costel Paul Ene, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. La ședința CDS au participat și subprefecții Florentina Călin și Victor Stănculescu.

     

           

Potrivit informării Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea, prezentată în cadrul ședinței Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Vâlcea, legea consumatorului vulnerabil nr.226/2021 stabileşte criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.

 

Pentru sezonul rece noiembrie 2023-martie 2024 cererile pentru ajutoarele de încălzire cu gaze naturale și energie electrică se pot depune începând cu luna octombrie la primările de domiciliu ale solicitanților sau în cazul ajutoarului de încălzire cu energie termică la asociațiile de proprietari.

 

Formularele pot fi obținute de la sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința, de pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința sau de pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

            Măsurile de protecţie socială financiare constau în acordarea de ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale şi sunt:

 1. a) ajutor pentru încălzirea locuinţei;
 2. b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părţi din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului;
 3. c) ajutor pentru achiziţionarea, în cadrul unei locuinţe, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea şi asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depăşite din punct de vedere tehnic şi moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum şi pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;
 4. d) ajutor pentru achiziţionarea de produse şi servicii în vederea creşterii performanţei energetice a clădirilor ori pentru conectarea la sursele de energie.

Măsurile de protecţie socială financiare se finanţează din bugetul de stat, din bugetele locale sau din fonduri europene.

 

În funcţie de sistemul de încălzire utilizat în locuinţă, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

 1. a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;
 2. b) ajutor pentru gaze naturale;
 3. c) ajutor pentru energie electrică;
 4. d) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

 

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

 

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.             Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

 

Totodată, prin același act normativ a fost stabilit ca familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută anterior, respectiv 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure,  să beneficieze lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 • 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 • 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 • 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 • 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea consiliază și sprijină administrațiile publice locale din județ pentru implementarea acestor măsuri de protecție socială, respectiv acordarea ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie. În acest sens a fost creat un grup de comunicare prin mijloace electronice la nivelul întregului județ.

 

A.J.P.I.S.Vâlcea s-a implicat în mod activ pentru îndrumarea persoanelor desemnate cu colectarea datelor la nivelul primăriilor, atât telefonic cât și prin aplicații informatice de lucru la distanță. Totodată pentru eficientizarea procesului de prelucrare a datelor colectate și de comunicare corectă și eficientă a acestora, au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții administrațiilor publice locale.

 

În cadrul ședinței membrilor Comisiei de Dialog Social Vâlcea a avut loc un dialog constructiv pe tema tinerilor NEETs și a oportunităților de integrare pe piața muncii. Cu lămuriri pentru toți cei interesați a venit domnul Costel Paul Ene, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.

 

            Tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 29 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

 

În perioada ianuarie 2021 – august 2023, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de muncă Vâlcea (A.J.O.F.M.) a înregistrat un număr de 2.873 tineri NEETs. Ca urmare a prestării serviciilor de informare și consiliere, formare profesională și mediere a muncii s-a reușit încadrarea unui număr de 1.128 tineri din categoria NEETs. Totodată, în aceeași perioadă, A.J.O.F.M. Vâlcea a derulat 4 proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Capital Uman (POCU), în urma cărora un număr de 23 de șomeri NEETs au absolvit programe de ucenicie.

 

În perioada octombrie 2017 – martie 2022, la nivel național, prin intermediul serviciilor publice de ocupare a fost implementat cu succes prin finanțare POCU, proiectul european „INTESPO-Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare”.

 

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a identifica și înregistra în evidența Serviciului Public de Ocupare (SPO), tineri NEETs, care ulterior au fost cuprinși la diferite măsuri active în scopul încadrării pe piața muncii. Obiectivul concret stabilit prin proiect a constat în identificarea unui număr de 3.436 persoane eligibile, respectiv înregistrarea în evidența SPO a unui număr de 2.749 persoane. În urma activităților prestate de 11 experți din cadrul A.J.O.F.M. Vâlcea, au fost depășiți indicatorii stabiliți fiind identificați 4.468 tineri, dintre care 4.458 au fost înregistrați în baza de date și au beneficiat de serviciile oferite de către SPO.

 

De asemenea, în perioada 2018 – 2023 s-au implementat la nivelul județului Vâlcea alte trei proiecte cu finanțare europeană care au vizat subvenționarea locurilor de muncă pe care au fost încadrați tineri NEETs:

 • ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare și mobilitate tineri NEETs ID:125314, derulat în anul 2020, prin care 163 tineri, dintre care 92 femei și 71 bărbați, au fost stimulați să se încadreze în muncă prin acordarea a 18 stimulente de inserție pe piața muncii și 145 de subvenții lunare acordate angajatorilor care au încadrat anterior persoane din această categorie defavorizată. Sumele au fost decontate ulterior angajării, prin accesarea fondurilor europene specifice, proiectul având o componentă retrospectivă.

 

 • ACTIMOB NEETs – Activare şi mobilitate tineri NEETs POCU/519/1/1/129203, 82 de absolvenți de învățământ și 172 tineri Neets au beneficiat, timp de un an, de subvenționarea locului de muncă cu 2.250 lei lunar decontați angajatorilor care i-au încadrat în muncă. După finalizarea proiectului, în luna mai 2022, 161 de persoane dintre acestea au continuat să fie active pe piața muncii (72 femei și 89 bărbați).

 

 • ACTINEETs 1 RMPD – Activare tineri NEETs POCU/983/1/1/152774 este un proiect în derulare care se va finalize la sfârșitul anului 2023 și prin intermediul căruia au fost încadrați în muncă un număr total de 253 tineri NEETs, astfel: 30 de absolvenți de învățământ (art. 80 Legea 76/2002) și 201 tineri Neets (art. 85 Legea 76/2002) și 22 de persoane cu vârste între 16 și 22 de ani, conform OUG 220/2020.

Detalii:

Articole asemănătoare

Paul Everac

Postat de - 23 august, 2021 0
FacebookTwitterDramaturgul, prozatorul şi eseistul Paul Everac (pseudonim al lui Petre Constantinescu) s-a născut la 23 august 1924, la Oradea. A…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *