Aproape 21.000 de persoane au obținut dreptul de a profesa sau a continua să profeseze în domeniul asigurărilor, absolvind examenele Institutului de Studii Financiare (ISF) – Raport 2023

284 0

Departamentul de Examinare și Evaluare (DEE) din cadrul Institutului de Studii Financiare (ISF) a avut, în 2023, unul dintre cei mai productivi ani, conform raportului privind situația distribuitorilor în asigurări. Pe parcursul anului trecut, DEE a organizat 260 de examene, dintre care 221 în sistem online și doar 39 în sistem offline.

Implementarea unui sistem eficient și sigur care să permită susținerea majorității examenelor în online este una dintre facilitățile importante puse la dispoziție de ISF persoanelor care doresc să se califice în domeniul intermedierii în asigurări.

La examenul de calificare profesională au participat, în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023  peste 23.000 de personae, dintre care 20.993 au și absolvit examenul.

Din totalul persoanelor care au participat la examenele de certificare în domeniul distribuției de asigurări, 60,76% au provenit din categoria celor care au susținut examenul de pregătire profesională inițială, iar restul de 39,24% au provenit din categoria distribuitorilor în asigurări care au absolvit un ciclu de pregătire profesională continuă.

Majoritatea celor certificați, 10.181 sunt intermediari în asigurări, în timp ce peste 2.300 sunt conducători PJ sau conducători executivi în domeniu.

Pentru obținerea certificatului de competențe profesionale specific ocupației Specialist Constatare Daune, au fost organizate 88 de sesiuni de examinare în sistem online pentru proba practică, respectiv 16 sesiuni de evaluare practică. Pe parcursul anului, în urma finalizării procesului de evaluare de competențe, au obținut certificatul de competențe un număr de 41 persoane.

Examenul de certificare a pregătirii profesionale continue a fost susținut de 158 de specialiști constatare daune, din care 143 au promovat și au obținut centificatul de absolvire.

Activitatea Departamentului de Evaluare și Examinare (DEE)  este centrată pe asigurarea cadrului unitar de certificare a pregătirii profesionale pentru ocupațiile reglementate sectorial de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

Prin activitatea derulată, DEE asigură accesul tuturor persoanelor intersate să obțină certificatul de absolvire pentru ocupația reglementată vizată, promovând, totodată, principiile tratamentului nediscriminatoriu și a egalității de șanse.

Pentru optimizarea procesului de examinare și de evaluare a competențelor profesionale, DEE s-a implicat în dezvoltarea continuă a Platformei ISF, prin implementarea de noi funcționalități, urmărind transformarea digitală a activității sale.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *