Finalizarea proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8”

366 0

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8” – cod SMIS 121021, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.321.385,78 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 3.762.309,30 lei, valoarea contribuției europene (FEDR) fiind de 3.197.962,90 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost, conform contractului de finanțare, de 68 de luni, din data de 01.05.2017 până în data de 31.12.2022.

Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a celor 5 blocuri de locuințe, ce a contribuit la:

  • Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor rezidentiale
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră.

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului (estimate prin măsurile/pachetele de măsuri propuse prin Raportul de audit energetic) și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului calculate pentru clădire (precizate în Certificatul de performanţă energetică a clădirii);

– Scăderea consumului anual de energie primară care este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării proiectului pentru toate blocurile incluse în proiect;

– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire care este dată de diferența dintre valoarea înregistrată la finalul implementării proiectului și valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului;

– Scăderea consumului anual specific de energie care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului.

De asemenea, creșterea eficienței energetice și scăderea consumului de energie finală în cadrul gospodăriilor din cele cinci blocuri va duce și la reducerea costurilor cu încălzirea a proprietarilor.

Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:

  • Reducerea cu minim 40% a consumului de energie;
  • Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Creșterea calității aerului.

Activitatile proiectului au contribuit indirect la măsurile de protecție a biodiversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații. De asemenea, proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți. Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu au constituit surse de poluare a apei, a aerului și solului si nu au fost generatoare de noxe.

Articole asemănătoare

Precizări

Postat de - 17 noiembrie, 2022 0
FacebookTwitterSunt mâhnit (și surprins, totodată) că domnul viceprimar Andrei Gheorghiu nu reușește să se debaraseze de calitatea de lider politic…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *