Contribuția serviciilor la balanța de plăți a României în anul 2022

456 0

Considerații generale

În anul 2022 deficitul contului curent a continuat să se adâncească: 26 689 mil. euro faţă de 17 473 mil. euro în anul 2021. Ca pondere în PIB, deficitul de cont curent a crescut de la 7,2 la sută în anul 2021, la 9,3 la sută în anul 2022, unul dintre cele mai mari deficite din Uniunea Europeană.

Serviciile au contribuit la temperarea deteriorării contului curent, generând un surplus de 12,710 mil. euro. Cu alte cuvinte, fără această contribuție pozitivă a serviciilor, deficitul de cont curent ar fi ajuns la peste 39,4 mld euro.

Balanţa serviciilor
mil. EUR
România 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Credit (export) 13,618 15,605 17,175 18,880 21,731 23,793 27,057 23,767 27,883 37,000
Debit (import) 8,840 9,550 10,354 10,999 13,544 15,433 18,406 14,328 18,463 24,290
Sold 4,778 6,055 6,821 7,881 8,187 8,360 8,651 9,439 9,420 12,710

Sursa: BNR

 

 • După ce în anul 2013 fuseseră depășite recordurile din perioada pre-criză atât în ceea ce privește exporturile de servicii, cât și soldul pozitiv al balanței serviciilor, tendință care a continuat până în anul 2019, contextul pandemic al anului 2020 a afectat semnificativ exportul de servicii. Totuși, odată cu relaxarea măsurilor și intensificării activităților economice, exportul de servicii și-a reluat trendul ascendent înregistrând 37 miliarde euro în anul 2022.
 • În anul 2021, balanța serviciilor a înregistrat un excedent de 9 420 milioane euro (3,9 la sută din PIB), comparativ cu 9 439 milioane euro (4,3 la sută din PIB) în anul precedent, pe fondul unor modificări structurale constând în compensarea majorării plăților pentru turism prin revigorarea încasărilor din servicii de transport rutier de mărfuri și din servicii de telecomunicații, informatice și informaționale.
 • În anul 2022 soldul balanței serviciilor a fost de 12710 milioane euro,în creștere cu  cu 34,9% față de cel înregistrat în perioada ianuarie – decembrie 2021, în special ca urmare a majorării încasărilor din servicii informatice, de transport rutier de mărfuri, de prelucrare a bunurilor, de construcții în străinătate, servicii de consultanță, servicii tehnice, comerciale și alte servicii pentru afaceri.
 1. e) Începând cu anul 2013, principala sursă de date pentru compilarea balanței serviciilor este cercetarea statistică trimestrială “Comerțul internațional cu servicii”. Datele pot fi supuse revizuirii în perioada următoare.

 

Principalele ramuri contribuitoare la exportul de servicii

 

Nr. Ramura Export Sold
crt.
    2021 2022 Diferență 2022-2021 2021 2022 Diferență 2022-2021
1 Servicii de transport 7 601 10 121 2 520 4 234 5 516 1 282
2 Alte servicii pt. afaceri 6 439 7 867 1 428 1 124 1 876 752
3 Servicii de telecom, informatice şi informaționale 6 991 9 324 2 333 3 928 5 570 1 642
4 Servicii de prelucrare a bunurilor 2 484 3 029 545 2 333 2 870 537
  Top 4 ramuri 23 515 30 341 6 826 11 619 15 832 4 213

 

Sursa: BNR

 • În 2022, se constată progresul înregistrat de serviciile de transport, în contextul intensificării schimburilor comerciale, precum și a serviciilor IT&C, serviciilor de prelucrare a bunurilor, precum și a grupei alte servicii pentru afaceri (consultanță profesională și managerială, servicii tehnice și comerciale etc.)

 Cele 4 ramuri din tabel au contribuit împreună la circa 82 la sută din exportul total de servicii (față de 84 la sută în anul precedent).

 

Principalele ramuri contribuitoare la exportul de servicii de transport

 

Date mil. EUR

Nr. Subramura Export Sold
crt
    2021 2022 Diferență 2022-2021 2021 2022 Diferență 2022-2021
1 Transport rutier de mărfuri 6 026 7 662 1 636 4 811 6 106 1 295
2 Transport aerian 496 761 265 -314 -445 -131
3 Transport maritim 301 516 215 -210 -215 -5
4 Transport feroviar 187 304 117 6 62 56
5 Alte serv. auxiliare de transport 172 266 94 12 63 51

 

Sursa: BNR

 • În anul 2022 serviciile de transport au înregistrat creșteri comparativ cu anul precedent, în mod deosebit în cazul transportului rutier de mărfuri (în special la export), odată cu revigorarea schimburilor comerciale internaționale cu bunuri. S-au intensificat totodată tranzacțiile aferente celorlalte modalități de transport, inclusiv transportul aerian de pasageri (care a înregistrat o creștere mai mare la import, comparativ cu exportul).

Subramurile contribuitoare la exportul de “alte servicii pentru afaceri”

mil. EUR

 

Nr. Subramura Export Sold
crt
2021 2022 Diferență   2022-2021 2021 2022 Diferență   2022-2021
1 Servicii tehnice, comerciale și alte serv. pt. afaceri 3 231 4 041 810 29 379 350
2 Servicii de consultanță profesională și managerială 2 442 3 065 623 739 10 80 341
3 Servicii de cercetare-dezvoltare 767 760 -7 357 417 60

 

Sursa: BNR

 • Această grupă continuă să fie foarte importantă pentru exportul de servicii (peste 20% din total).
 • În anul 2022, principalele componente ale grupei și-au sporit exporturile, cu excepția serviciilor pentru cercetare și dezvoltare.

Subramurile contribuitoare la exportul de servicii de telecomunicații, informatice și informaționale

mil. EUR

 

Nr. Subramura Export Sold
crt
2021 2022 Diferență 2022-2021 2021 2022 Diferență 2022-2021
1 Servicii informatice 5 108 6 986 1 878 3 035 4 423 1 388
2 Servicii de telecomunicații 871 1 079 208 267 354 87
3 Servicii informaționale 1 011 1 258 247 626 793 167

Sursa: BNR

 • În anul 2022, dinamismul acestei grupe a fost asigurat îndeosebi de serviciile informatice, al căror export și sold pozitiv au crescut semnificativ. Serviciile informaționale și cele de telecomunicații au înregistrat de asemenea creșteri.

Notă: conform standardelor metodologice (manualul Balanței de plăți, ediția 6), serviciile IT sunt incluse atât la componenta servicii informatice (vânzare/cumpărare software, programe dezvoltate la comandă, consultanţă, întreţinere şi reparaţii  sisteme informatice) cât și la servicii informaționale (proiectare baze de date, stocare și diseminare date, căutare web, abonamente la publicații on-line etc).

Contribuția la export a celorlalte ramuri ale serviciilor

mil. EUR

Nr. Ramura Export Sold
crt
    2021 2022 Diferență

2022-2021

2021 2022 Diferență

2022- 2021

1 Turism/călătorii 2 784 4 587 1 803 -1 633 -2 848 -1 215
2 Servicii de construcții 547 829 282 476 758 282
3 Servicii de întreţinere şi reparaţii 361 441 80 108 130 22
4 Servicii financiare 328 413 85 -201 45 246
5 Taxe pt. utilizarea proprietății intelectuale, neincluse în altă parte 77 91 14 -803 -818 -15
6 Servicii de asigurare și ale fondurilor de pensii 69 70 1 -231 -482 -251
7 Servicii personale, culturale, recreaționale 171 190 19 117 132 15
8 Bunuri și servicii guvernamentale neincluse în altă parte 31 39 8 -32 -39 -7

 

 • În anul 2022 (date provizorii), serviciile au înregistrat preponderent majorări ale exportului.
 • Turismul, pe fondul creșterii mai semnificative a  importului comparativ cu creșterea exportului, a înregistrat un deficit mai mare față de anul 2021, continuând să reprezinte categoria de servicii cu cel mai mare deficit.

Subramurile contribuitoare la exportul de servicii turistice

 

Nr. Subramura Export Sold
crt
    2021 2022 Diferență 2022-2021 2021 2022 Diferență 2022-2021
1 Turism de afaceri 1 346 2 073 727 221 32 -189
2 Turism în scop personal 1 438 2 513 1 075 – 1 854 -2 880 – 1 026

Sursa: BNR

 • În anul 2022, valoarea serviciilor de turism internațional a crescut, odată cu relaxarea măsurilor sanitare aferente pandemiei. Deși exportul de servicii turistice în scop personal a înregistrat o creștere semnificativă, valoarea importului de servicii turistice a fost mai mare, astfel încât deficitul balanței turismului s-a deteriorat cu peste 1,2 miliarde de euro.

Corneliu Cirstea Co-Presedinte al Consiliului de Export al României

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *