Finalizarea proiectului “Alinierea parcului ETA S.A la cerințele dezvoltării durabile”

312 0

Comunicat de presă

Data: 14 decembrie 2023

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Alinierea parcului ETA S.A la cerințele dezvoltării durabile cod SMIS 128142, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Valoarea totală a proiectului (cf. Contractului de Finanțare nr. 5419/13.05.2020) a fost de 77.726.561,10 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 69.187.652,97 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 60.009.699,01 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 9.177.953,96 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost, conform contractului de finantare, din data de 01.08.2018 până în 31.12.2023.

 

Obiectivul general al proiectului a fost reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Râmnicu Vâlcea prin realizarea investițiilor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Obiectivele specifice au fost creșterea atractivității și îmbunătățirea calității transportului public local prin modernizarea autobazei, și a accesibilității și a confortului de utilizare a transportului public prin achiziționarea de autobuze alimentate cu gaz natural comprimat, astfel încât acestea să ofere o alternativă reală la folosirea autoturismelor personale. Dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule, noi, nepoluante, cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și sisteme de supraveghere video (pentru creșterea gradului de siguranță al pasagerilor) va oferi oportunități îmbunătățite noilor pasageri, oferind o alternativă viabilă și confortabilă utilizării autoturismelor personale. Astfel, măsurile propuse vor contribui la scăderea anuală a deplasărilor cu autoturisme și la scăderea anuală a emisiilor de echivalent CO2.

 

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității transportului public local prin modernizarea autobazei existente, inclusiv dotarea cu o stație de alimentare cu combustibili alternativi, accesibilizarea și sporirea confortului de utilizare a transportului public prin achiziționarea de autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (GNC), astfel încât acestea să ofere o alternativă reală la folosirea autoturismelor personale.

 

Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:

  • Înnoirea parcului de autobuze existent prin achiziționarea de 28 autobuze cu combustibil alternativ de CNG,
  • Modernizare autobază existentă, inclusiv dotarea cu o stație de alimentare cu combustibili alternativi.

 

Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a diversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscului de inundații. Proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și emisiilor de poluanți. Lucrările executate prin prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *