Colegiul Național “Alexandru Lahovari”, 130 de ani de tradiție prin excelență

455 0

Cu mari emoții, nostalgie și drag am pășit din nou astăzi, 28 Mai 2021, spre liceul nostru cu ocazia aniversării a 130 de ani de existență.

Am avut aici onoarea de a mă reîntâlni cu profesori, elevi și personalități de seamă vâlcene care au participat cu interes la acest deosebit eveniment.

În debutul programului acestei manifestări ne-au încântat ca întotdeauna,  cu muzică ambientală, membrii corului Euphonia ai Filarmonicii “Ion Dumitrescu”, locul unde s-au desfășurat manifestarile- fosta noastră sală de festivități.

Întâlnirea a continuat cu cuvântul de deschidere al doamnei director a colegiului, Issabella Cataragă și ale invitaților.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Râmnicului, Constantin Olariu a adresat cuvinte de apreciere. Amintim și  intervențiile domnului primar Mircia Gutău ,a domnului subprefect, Robert-Vasile Achim, și a doamnei Inspector General Mihaela Andreianu. De asemenea sunt de remarcat alocuțiunile domnului profesor Nicolae Dinescu și ale domnului profesor  dr.Sorin Oane. Domnul profesor Nicolae Dinescu a oferit cu această ocazie diplome de onoare unor personalități de seamă care au fost legați de acest colegiu de prestigiu. Diplome de onoare au fost acordate și de către doamna director Issabella Cataragă. Domnul profesor dr. Sorin Oane a prezentat un scurt istoric al Colegiului.

În continuare au luat cuvântul alți invitați de seamă ,dascăli și foști absolvenți cu rezultate remarcabile.

A urmat o vizită prin frumosul nostru colegiu unde ne-au năpădit duioase aduceri aminte și ne-am reîntâlnit cu dascăli de seamă și foști colegi.

Alexandru N. Lahovari , al carui nume îl poartă cu mândrie colegiul, a fost un politician și ministru de externe român. Străbunicul său a fost caimacam al Olteniei. Bunicul său a reprezentat județul Vâlcea în Obșteasca Adunare de la 1831, primul Parlament roman. Tatăl său, Nicolae Lahovari, a fost un foarte prețuit om politic care a ocupat demnitățile de membru al Divanului ad-hoc, senator și sub-secretar de Stat al afacerilor străine. Alexandru Lahovari și-a făcut studiile secundare în liceul Louis-le-Grand din Paris, și tot la Paris a urmat și facultatea de drept, de unde a obținut, la 1865, diploma de doctor. După un scurt stagiu în magistratură, Alexandru Lahovari a intrat în politică. A fost ales deputat în prima Cameră după Constituantă, a întemeiat «juna dreaptă» cu Ion Ghica, Petre P. Carp, Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ion C. Grădișteanu.

La 30 iulie 1867, Alexandru Lahovari a fost numit secretar general și director al ministerului afacerilor străine, post pe care la ocupat până la 11 octombrie acel an.

La 20 aprilie 1870, în vremea cea mai critică pentru România, a intrat în cabinetul lui Manolake-Costake Epureanu, luând portofoliul justiției (până la 14 decembrie 1870).

În vremea cabinetului Ion Ghica, Lahovari s-a numărat printre cel 40 deputați conservatori care, prin energicele lor demonstrații de lealitate, au împiedicat abdicarea principelui Carol.

Formându-se, la 11 martie 1871, guvernul Lascăr Catargiu, Alexandru Lahovari a luat portofoliul justiției, pe care l-a ținut patru ani și jumătate. În timpul acesta, Lahovari a făcut însemnata reformă a codului penal și a procedurii penale.

Aflat în opoziție, sub guvernarea de doisprezece ani al lui Ion Constantin Brătianu , Alexandru Lahovari a jucat, în această perioadă, roluri hotărâtoare în chestiunile cele mai vitale pentru țară — cum a fost „Chestiunea Dunării” și altele. De la 1884 și până la 1888, Lahovari a fost «Fulgerul» faimoasei opozițiuni care a dărâmat regimul lui I. C. Brătianu.

Sub ultimul regim conservator, Alexandru Lahovari a ocupat succesiv, din noiembrie 1888 și până în octombrie 1895, portofoliile domeniilor, lucrărilor publice și afacerilor străine, legându-și numele de mari servicii aduse țării.

 

Istoria acestui liceu începe în 1891, când la Râmnicu-Vâlcea se înființează un gimnaziu „clasic”, condus de Alexandru Teodoru. Cursurile încep în același an, la data de 7 septembrie.
Dintr-o singură clasă la înființare, gimnaziul va ajunge să numere în 1894 patru clase. Tot atunci, se hotărăște ca gimnaziul să fie numit „Mircea-Vodă”, însă nu se știe cu siguranță dacă a purtat acest nume.
În 1899, prin Decretul Ministerial nr. 2533, se decide ca, pe viitor, gimnaziul să poarte numele „Alexandru Lahovari”. La începutul secolului XX, gimnaziul era situat în vechiul local al seminarului din curtea Episcopiei. Clădirea nu îndeplinește condițiile unei școli secundare, așa că, în urma intervențiilor locuitorilor, se hotărăște construirea unui nou local, începând cu anul 1909. Finalizată în 1911, noua școală va adăposti 155 de elevi și va reprezenta din acel moment un simbol al orașului.
La data de 12 octombrie 1913, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice aprobă înființarea cursului superior cu o secție reală, completată cu o secție pedagogică. Odată cu Primul Război Mondial, fondurile gimnaziului sunt canalizate în alte scopuri, ceea ce determină desființarea cursului superior.
La 1 septembrie 1919, gimnaziul din Râmnicu-Vâlcea este transformat din nou în liceu. Se mărește astfel numărul claselor de la 8 la 12, iar localul devine neîncăpător. De aceea este aprobată construirea unei noi aripi, care va fi terminată după mari eforturi financiare.
În anul școlar 1934-1935, liceul „Alexandru Lahovari” este încadrat în categoria C. Modernizat și îmbogățit cu o a treia aripă, liceul găzduiește în anul 1941 un mare Congres al Corpului Didactic. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o parte a liceului funcționează ca spital.
Dacă până în 1956, clasele liceului erau formate doar din băieți, după acest an sunt înființate clase mixte, care funcționează și în prezent.
În anul școlar 1965-1966, odată cu trecerea la durata studiilor preuniversitare de 12 clase, școala primește denumirea de Liceul „Nicolae Bălcescu”, sub care va fi cunoscută până în 1978, când își schimbă numele în Liceul de Matematică-Fizică „Nicolae Bălcescu”.
După Revoluția din Decembrie 1989, numele școlii va fi din nou schimbat, redevenind „Alexandru Lahovari”. Din 1997 acestuia îi este acordată titulatura de Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, nume sub care funcționează și astăzi.
Monument al tinereții ascunse sub haina biciuită de vreme, colegiul a fost un martor tăcut al trecerii generațiilor de elevi. Unii și-au lăsat numele întipărit în analele acestui liceu prin rezultatele deosebite obținute la diferite olimpiade și concursuri școlare.

“Evocarea alături de dumneavoastră, a istoriei celor 130 de ani de existență a  Colegiului  Național “Alexandru Lahovari”, este onorată pentru mine ca director, măgulitoare pentru mine ca profesor, și, mai ales, emotionantă, ca fost elev al acestei prestigioase unități de învățământ.

Cu aceleași emoții, profesori și absolvenți, tineri sau maturi, învăluiți încă în melancoliile și amintirile școlii în care ne-am format – toți ne regăsim în universul nobil al locului unde am deprins tainele științei de carte. Pentru că lumea și viața, în complexitatea lor postmodernă, sunt “școli ale cunoașterii și ale devenirii”. Școala noastră a rămas, de-a lungul anilor, un loc al educației orientate spre valori și principii morale , spre comunicare de sine și cu ceilalți , spre înțelegere, prietenie și toleranță și își asumă mai departe, menirea de a educa, de a-i forma pe elevi, cu devotamentul discret al profesorilor adevărați, cu responsabilitate și dăruire, dincolo de timp și de vârste. Reușitele colegiului Național “Alexandru Lahovari” în toți acești ani consemnează, în mare parte, împliniri și valori, povești de succes ale elevilor, alături de competența și implicarea profesorilor, vocația excelenței confirmate  în timp, creativitate și dăruire. Îmi exprim speranța că școala noastră va continua șirul succeselor, va păstra aceleași valori, va fi și în anii ce urmează o instanță de cunoaștere și de moralitate, performând prin elevii și profesorii ei. Măsura acestor reușite este dată de bucuria și starea de bine pe care o vor regăsi elevii Ia activitățile și experiențele de comprehensiune, în atmosfera creată în fiecare sală de curs. Alături de profesionalismul și rigoarea științifică, trebuie să definească procesul de educație și comunicarea afectivă, talentul pedagogic, știința de a înțelege vârste diferite, aspirații și idealuri, niciodată aceleași în diversitatea și complexitatea naturii umane. Ne-am dorit și am reușit formarea unor absolvenți cu reale competențe de comunicare și de adaptare la o societate dinamică și deseori contrastantă. Calitatea educației, valorile propuse tinerei generații, determinarea lor profesională și umană, regăsirea acestora ca specialiști și cetățeni adevărați în universul divers și complex al lumii contemporane, acestea sunt reperele care ne-au ghidat în activitatea noastră dintotdeauna. Vă mulțumim tuturor celor care ați participat activ, de-a lungul timpului, la îndeplinirea misiunii școlii, un lucru departe de a fi ușor. Ceea ce ne-a însuflețit pe toți a fost spiritul de echipă și, ceva ce a devenit vizibil, doar prin actele noastre: o trăire permanentă care înaripează gândul, dar care și consumă. Vă asigurăm de toată prețuirea noastră, împărtășind convingerea că, munca în acest domeniu este o ucenicie pe viață!”  Issabella Ștefania Cataragă – Director Colegiul Național “Alexandru Lahovari”.

“ Este o vârsta memorabilă dar și o dovadă incontestabilă a unei vechi ființari a spiritului erudit al culturii vâlcene și mă bucur să văd că această tradiție a școlii vâlcene merge mai departe prin actualele generații de elevi.

În ultimii ani, numeroși elevi care au învățat aici s-au remarcat la concursurile școlare și internaționale. Meritul este deopotrivă al profesorilor și al elevilor și îi felicit pe toți cei care, prin ambiție, dăruire și multă muncă, au dus faima învățământului vâlcean dincolo de granițele țării și au transformat această școala într-un simbol al Râmnicului.” Robert-Vasile Achim- Subprefect.

 

Am participat azi la acest eveniment cu mândrie, cu recunoștintă,   și în memoria bunicului nostru, Ștefan Vețeleanu  și tatălui meu,Corneliu Vețeleanu, care au fost absolvenți, la rândul lor.

Adresez felicitari tuturor organizatorilor și participanților!

Celor ce ne-au îndrumat  pașii în viață, tuturor colegilor și prietenilor dragi, de-o viață, va mulțumesc!

La mulți ani, Colegiului Național “Alexandru Lahovari”

 

(Sursa: Issabella- Ștefania Cataragă –Director Colegiul Național “Alexandru Lahovari” Râmnicu Valcea.

 

Corina Enache

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *